Störningar

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att du inte utsätter omgivningen för störningar. Du ska göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Normala levnadsljud som lekande barn, dammsugning och tv-ljud är en naturlig del av livet och anses inte vara störningar. Sådana ljud får man därför acceptera. Detsamma gäller enstaka fester eller andra tillfälliga störningar.

Är det däremot mer varaktiga störningar som till exempel ljud och lukter som kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar boendemiljön till den grad att de inte ska behöva tålas, så kan du om möjligt börja med att ta kontakt med den som du anser stör. Tala om att du blir störd och försök att hitta en gemensam lösning på problemet. Hjälper inte detta ska du ta kontakt med föreningens styrelse. Detta går smidigast genom att fylla i blanketten "Störningslista" som finns på hemsidan, med uppgifter om dag, tidpunkt och typ av störning. Styrelsen måste nämligen kunna bevisa att störningar förekommit. Ifylld blankett lämnar du in på fastighetskontoret (uppgifter finns på blanketten).

Om störningarna inte skäligen bör tålas ska föreningen vidta åtgärder så att störningarna upphör. Styrelsen kan, om de tycker att det är lämpligt, i första hand försöka finna en lösning i samförstånd genom t ex samtal med berörda personer. Om störningarna inte upphör ska föreningen skicka en anmodan om att vidta rättelse till den som stör med uppmaning att störningarna måste upphöra. Vid vissa särskilt allvarliga störningar såsom till exempel våld, hot om våld eller mordbrand gäller delvis andra regler.

Om störningarna fortsätter, trots eventuella åtgärder och anmaning om rättelse, kan föreningen säga upp den som stör till avflyttning. Om den som stör inte accepterar uppsägningen kan föreningen få uppsägningen prövad i tingsrätten. Om tingsrätten tycker att störningarna är så allvarliga att grannarna inte ska behöva tåla dem förlorar den som stör nyttjanderätten till sin bostadsrätt. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten. Det vanligaste sättet att bevisa störningar är genom vittnesmål från dem som blir störda och då är anonyma klagomål inte till någon hjälp för föreningen.

För mer info tryck här.