Utemiljö

Vi har både grill- och lekplats som gemensamma utrymmen till för alla våra medlemmar. När ni vistas på dessa har vi några enkla ordningsregler. Visa särskild hänsyn efter kl 22:00 och tänk på era grannar; städa alltid efter Er för allas trivsel. Släng inte mat i papperskorgarna eftersom det drar till sig fåglar och råttor. Ta istället med dig matavfallet till miljöhusen.

För er med hund, observera att det inte är tillåtet att rasta hundar på föreningens egna gräsmattor. Det är heller inte tillåtet att köra bil på gångbanorna, då plattorna som ligger där skadas.