Miljöhus

I miljöhusen ska vi lämna vårt avfall till återvinning. Det finns kärl för tidningsinsamling, förpackningar av glas, metall, papper och plast. Det finns även behållare för batterier och ljuskällor samt en bur för småelektronik.

Tänk på att endast lämna förpackningar i kärlen.

Maten lägger vi i de bruna påsarna. Det som inte går att återvinna lämnar vi i restavfallet.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera i rätt kärl och pressa ihop större förpackningar. Både för allas trivsel samt för att hålla kostnaderna nere. Genom att källsortera hjälps vi åt att spara på naturens resurser.

Två gånger per år har vi en container för grovsopor.