Festlokal

Föreningen har en festlokal på Kronetorpsgatan 66 som medlemmarna kan hyra till en kostnad av 500:- och 500:- i disposition.

Lokalen bokas på telefon 0766-10 91 46.