Festlokal

Föreningen har en festlokal på Kronetorpsgatan 66 som medlemmarna kan hyra till en kostnad av 500:- och 500:- i disposition.

För tillfället hyrs den inte ut  p g a Covid-19