Bostadsrättstilläggsförsäkring

Föreningen har tecknat en obligatorisk tilläggsförsäkring till varje bostadsrätt. Den innefattar inte lösöre m.m. 

Vi rekommenderar alla att teckna en egen hemförsäkring.