Utemiljö och grönytor

Föryngring och förnyelse av utemiljön inom hela Brf Högaholm är i full fart och kommer att pågå under lång tid framöver. Arbetet kommer i första skedet att utföras vid entréer och rabatter utmed fasaderna på byggnaderna, och i andra skedet kommer arbetet i parkmiljöerna. Vid sidan av detta kommer även parkeringsplatsen på Balladgatan att göras om något.