Allmän information

Funderar du på att köpa (eller har) en bostadsrättslägenhet
i brf Vindrosen?

Det glädjer oss att du/ni har köpt en lägenhet eller funderar på att bosätta er på
Ön och just i HSB:s bostadsrättsförening Vindrosen.

Föreningen består av 167 lägenheter som vi medlemmar äger tillsammans.
Förvaltningen av föreningens egendom köper vi av HSB Malmö.

Att bo i en bostadsrätt bygger på ett ömsesidigt förtroende styrelse/medlem.
Det är viktigt att ta del av föreningens stadgar och policy där rättigheter och skyldigheter
redovisas.

Styrelsen anser att föreningen har en god ekonomi och är en bra förenig att bo i.
Tag gärna del av vår årsredovisning där föreningens ekonomi finns tillgänglig.
Vid köp av en bostadsrätt och överlåtelse av lägenhet sker ett tillsyn
(motsvarar inte besiktning - som är en tjänst man köper externt).

Tillsynen görs av vicevärden och omfattar bland annat de stamledningar som föreningen
försett lägenheten med vid byggnationen, exempelvis stamledningar för el, telefon, internet och tv uttag, vatten/avlopp, ventilation och gaspanna.

Inredningen i lägenheten och de förändringar som är gjorda övergår vid en försäljning
till den nya köparen. Man upprättar ett s k ansvarsavtal. Samma gäller vid
arvsskifte.

Köpet blir därefter, som man säger, i ”befintligt skick” med eventuella skador på de
delar som innehavaren ansvarar för.

Välkommen till brf Vindrosen!

 

Att bo i en bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Man köper en andel i föreningen
och för den andelen får man disponera lägenheten (man äger inte lägenheten). Att bo i en ekonomisk förening innebär att man som medlem har både rättigheter men också skyldigheter.

Både styrelse och medlemmar måste rätta sig efter lagar (bostadsrättslagen), stadgar
(brf Vindrosens stadgar) och myndigheternas lagar och krav (ex bolagsverket,
byggnadsnämnden, brandmyndigheten m m). Det är medlemmarnas skyldighet att ta reda på vad som gäller då man vill göra förändringar i lägenheten, på tomten eller balkongen (som ingår i upplåtelsen) samt förändringar på fasaden.

Styrelsen har inställningen att godkänna förändringar under förutsättning att man
som innehavare själva ansvarar för de förändringar man önskar utföra. Man tecknar
ett s k ansvarsavtal. Det gäller samtliga medlemmar.

Då man som medlem vill utföra några förändringar ska man först söka tillstånd från
styrelsen. Därefter följa bostadsrättsföreningens anvisningar. Även om det finns ett
beslut av stämman eller någon annan medlem har fått tillstånd att utföra en förändring,
så innebär inte detta att övriga medlemmar inte behöver söka tillstånd av
styrelsen för samma förändring. Alla förändringar dokumenteras och arkiveras
under respektive lägenhet.

Du ska alltid kontakta styrelsen, med brev i styrelsens brevlåda (Båtbyggaregatan
160 gård 3) eller via mail (vindrosenskontor@brfvindrosen.se), om du vill
göra någon förändring.

 

 

  • Vindrosens gårdar.jpg
    Vindrosens gårdar.jpg