BRF Information

Föreningsnamn: HSB Brf Vindrosen i Limhamn     

Orgnr: 716439-6389          

Adress (t. kontoret): BÅTBYGGAREGATAN 160, 216 42 LIMHAMN             

Fastighet                           Antal kvadratmeter         

Lotsförmannen 3                Bostäder       5 531            

Lotsförmannen 5                Bostäder       3 045            

Skvatterevet 1                    Bostäder       2 317            

Skvatterevet 2                    Bostäder       2 156            

Överlotsen 1                       Bostäder       2 472            

Total lägenhetsarea                                   15 521          

Fastighet                           Antal lägenheter              

Lotsförmannen 3                1:or                0                   

                                            2:or                18                 

                                            3:or                15                 

                                            4:or                22                 

                                            5:or                0                   

Lotsförmannen 5                1:or                0                   

                                            2:or                13                 

                                            3:or                11                 

                                            4:or                9                   

                                            5:or                0                   

Skvatterevet 1                    1:or                0                   

                                            2:or                7                   

                                            3:or                8