Radonmätning

Styrelsen har i mars månad 2020 reviderat frågan om radonmätning i föreningen. Flera myndigheter hanterar radonfrågan:

  • Boverket anger gränsvärden.
  • Folkhälsomyndigheten ger råd.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten värderar risker.

Kommunen handhar den övergripande tillsynen av radonfrågan. Mätning av radon skedde 2008 i föreningen. Ett 10-tal lägenheter, fördelade på olika platser i föreningen, mättes. Resultatet blev ett värde som varierade mellan ca 30-60 becquerel. Gränsvärdet är 200 becquerel. Således ligger föreningen långt under uppsatt gränsvärde och ny mätning är därför inte aktuell. Dessutom har kommunen som tillsynsmyndighet inget krav på att mätning ska ske. Se bif. textfil.

Mars 2020
Styrelsen

Tidningen ”Uppdraget” nr 1 2020