Säkert boende

Här hittar du tips för din säkerhet och allas trevnad.

Gaspannan

Glöm inte bort att kontrollera trycket i gaspannanlite då och då.
Trycket ska vara 1-1,5 bar.

Brandvarnaren

Kontrollera batteriet i brandvarnarenminst en gång per år.

Vindsvåning

Har du en vindsvåningär det ditt ansvar att meddela vicevärden om det skulle regna in.

Parkering

Parkeringär endast tillåten på parkeringsplatserna. Parkera inte runt om garagen och sophusen eftersom sopbilarna måste komma till att tömma våra tunnor. Dessutom försvårar det också för besökare och leveranser.

 

Köksfläkt

I köksfläktskåpet och i din HSB-pärm finns instruktioner om hur du rengör fläkthuset och fläkthjulet. Steker du mycket mat kan fläkten behövas rengöras åtminstone vartannat år. Draget i fläkten blir dessutom mycket bättre och därigenom också inomhusluften.