Skyddsrum

Det finns 5 skyddsrum på Vindrosen (gårdarna 1-5) med totalt 372 platser. Används idag som förråd men måste rensas inom 48 tim om krav kommer på att göras tillgängliga.

MSB

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem