Information till mäklare och ev. köpare

Nedan finner du svar på frågor som ofta ställs om vår förening:

Medlemskap

I enligthet med bostadsättsföreningens stadgar upplåts lägenheterna som permanent boende åt medlemmar!

Föreningen kräver medlemskap av HSB.

Föreningen kräver att den som ansöker om medlemskap kan styrka sin betalningsförmåga! Det görs oftast via anställningsintyg och lönespecifikation, underlag för pensionsutbetalningar etc. Om det inte skulle vara tillämpbart får betalningsförmågan styrkas på annat sätt t ex underlag som styrker inkomst av kapital! Exakt vilka underlag som blir aktuella får avgöras från fall till fall. Föreningen kan också begära en kreditupplysning.

Avgifter m m
Avgiftsförändringar aviseras i Vindrosenbladet och på vår hemsida:

Nyheter (hsb.se)
 
Se även i årsredovisningen om planerade ändringar av månadsavgiften.

Värme och varmvatten
Ingår inte i avgiften. Lägenhetens gaspanna ägs och sköts av föreningen.Varje innehavare tecknar själv avtal med leverantör av el och gas.

Ventilation
Mekanisk ventilation. Rensning av köks- och imkanaler är föreningens ansvar. Filter i tilluftsdon och kökskåpan är innehavarens ansvar.

Historiska förändringar
Se senaste årsredovisningen.

Renoveringar, ombyggnad m m 
Gjorda och eventuellt kommande renoveringar redovisas i Vindrosenbladet, årsredovisningen och på vår hemsida.

Mark
Marken ägs av föreningen.

Juridisk person
Tillåts ej äga lägenhet.

Delat ägande
Godkännes - se föreningens stadgar:

Vindrosen stadgeförslag reviderat (hsb.se)

P-platser
1 st per lägenhet ingår i upplåtelsen. 
16 st extra P-platser att hyra - för ansökan och kölista kontakta vicevärden.
4 st gästparkeringar (4 tim).

TV/internet
Tele2's grundutbud för TV ingår och sedan mars 2021 ingår även kollektivt bredband 1000/1000 mbit. Bredbandsavgiften debiteras i samband med månadsavgiften för närvarande(dec 2020) kr 61,25/månad.

Bostadsrättsförsäkring (tilläggsförsäkring)
Betalas av föreningen.

BRF-information
Total lägenhetsarea 15.521 m2

Ekonomiska nyckeltal
Finns i senaste årsredovisningen:

Årsredovisningar (hsb.se)

Besiktning

Föreningen rekommenderar besiktning vid överlåtelse på de delar i lägenheten som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för.