På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vanliga frågor och svar om tjänsten Köhantering

Vem har tillgång till Köhantering?

Den automatiska köhanteringen är valbart för de föreningar som har ett aktivt avtal med HSB Malmö avseende administrativ förvaltning. 

Vilka personer kan ställa sig i kö?

Endast personer som innehar kontrakt på bostadsrätt eller hyresrätt kan ställa sig i kö.

Endast en sökande per hushåll kan ställa sig i kö. Den sökande loggar in med mobilt bankID på Mitt HSB. Hen väljer vilken kö/köer denne vill ställa sig i. Hen får notifiering om ledigt objekt via mejl och kan göra en intresseanmälan i E-tjänsten.

Efter publiceringstiden är slut skrivs ett digitalt avtal med den sökande, som tilldelats hyresobjektet. Om hen vill säga upp ett avtal som är aktivt kan hen göra det via inloggat läge under ”Mina Bostadsavtal”.

Hur gör man om man inte har tillgång till internet?

En del personer som vill ställa sig i kö har inte tillgång till internet. Dessa ärenden kan hanteras på tre olika sätt, där första punkten är att föredra.

  1. Släkt eller vän till den sökande kan hjälpa till med att ställa hen i kön via e-tjänsten genom att logga in på den sökandes sida på hsb.se. Om den sökande inte har lösenord för inloggning till sin sida på hsb.se får hen begära ett nytt lösenord som skickas per post hem till den sökande.
  2. Hyres- och Brfadministrationen (på HSB Malmö) ställer den sökande i kön manuellt i systemet. Den sökande får själv kontakta HSB Malmö med jämna mellanrum för att se om det finns något objekt att intresseanmäla till. HSB Malmö gör en manuell intresseanmälan, den sökande godkänner avtalsvillkoren och blir eventuellt tilldelad objektet (beroende på hens kötid).
  3. Manuell tilldelning till den sökande. Man ställer inte den sökande i kö utan tilldelar ett objekt som är/blir vakant. Detta rekommenderas i undantagsfall. Det är upp till föreningen att kontakta Hyres- och Brfadminstrationen (på HSB Malmö) om en sökande ska tilldelas ett specifikt objekt på detta sätt.

Vad händer med föreningens befintliga kölista?

Den kö som redan finns registrerad i föreningen registreras in i HSBs register och de sökande blir placerade i kö utifrån det datum som står i kölistan.

Går det att hyra ut till externa personer?

Det finns möjlighet att låta externa personer, inom en annan förening, ställa sig i kö till objekt i föreningen. I detta fall blir avtalen momsade.

Om föreningen vill hyra ut till en extern person som inte tillhör en annan förening som är kopplad till köhanteringen, måste denna hanteras helt manuellt. Personen har inte möjlighet att själv intresseanmäla via e-tjänsten. Detta gäller även de med skyddad ID då de inte har tillgång till Mitt HSB.

Kan man få notifieringar på lediga objekt till sin mejl?

Den sökande kan få notifieringar på lediga objekt till sin mejl, med förutsättning att hen har registrerat sin mejladress via inloggat läge på Mitt HSB, under Min Profil. Hen måste också, på samma sida, bocka i notifieringar via E-post.

Standard är att alla objekt i kön markeras för notifiering men den sökande kan begränsa vilka objekt denne vill ha notifiering på.

Vad krävs för att objekt ska kunna ingå i köhanteringen?

Alla objekt som omfattas av Köhanteringen måste ha ett eget objektsnummer i HSB Malmös register. Om det saknas objektsnummer i registret, måste det skapas innan den automatiska köhanteringen kan sättas igång.

Hur hanteras eventuell rabatt på objekt?

Köhanteringen kan inte hantera olika hyror på ett och samma objekt. Ex. Den sökande/boende har redan ett objekt och vid tilldelning av ännu ett objekt rabatteras alternativt höjs hyresbeloppet på det nya hyresobjektet.

Kan man begränsa antalet sökbara objekt för den sökande?

Det är möjligt att begränsa antalet objekt som den sökande/boende kan hyra. Begränsningen kan göras inom samma objektstyp eller över olika objektstyper.

Exempel: Den sökande får hyra totalt 2 objekt inom objektstyperna garage och p-plats. Max 1 garageplats samt 2 p-platser får hyras av den sökande. Den sökande kan i detta fall hyra två p-platser alternativt 1 p-plats och 1 garageplats.

Kan man blockera objekt?

Föreningen kan blockera objekt från att publiceras under "Administration", "Köadministration" via inloggat läge. Se manual "HSB Köhantering för förtroendevalda" hur detta hanteras.

Blockering av objekt kan bli aktuellt när ett objekt inte ska hyras ut temporärt pga ex. renovering eller att objektet tillhör föreningen och inte ska hyras ut alls.

Kan man prioritera en sökande?

Prioritering på byte samt ny sökande kan sättas.

Ex. Byte prioriteras framför ny sökande. Den som redan har ett objekt och vill byta prioriteras framför den som inte hyrt något objekt tidigare. Olika prioriteringar kan sättas för de olika objektstyperna.

Hur fungerar publiceringen av ett objekt i e-tjänsten?

Regler sätts upp gällande när ett objekt ska publiceras (vara tillgängligt för intresseanmälningar) samt hur tidigt en sökande kan få tillträde till ett objekt.

Standarden är att ett objekt publiceras max 2 månader innan det nuvarande hyresavtalet avslutas. Standarden är att den som blir tilldelad ett objekt kan få tillträde till det tidigast 7 dagar efter publicering (förutsätter att objektet är vakant och det inte löper en uppsägningstid på tidigare hyresgäst).

Kan man ha med karta över objektens placeringar?

Karta på objektens placering laddas upp i systemet och blir synlig för den sökande.

Får föreningen meddelande när ett objekt har hyrts ut samt sägs upp?

Föreningen och den som hyr ett objekt får meddelande både när en plats tillkommer samt sägs upp.

Föreningen anger den mejladress till vilken de vill att meddelanden skickas, rimligtvis till den som ska sköta hanteringen av utlämning/mottagande av nycklar, taggar etc.

Vad händer med objektet när en överlåtelse av bostad sker?

Vid en överlåtelse sägs säljarens hyresavtal upp per automatik. Undantag är om det inte är 100% av bostadsrätten som säljs, om lägenheten är samaviserad med annan lägenhet eller om säljaren samtidigt är köpare i en annan lägenhet i samma bostadsrättsförening.

Obs! Tänk på att systemet endast kan ta hänsyn till flytt inom bostadsrättsföreningen om säljaren i lägenhet 1 blivit upplagd som köpare på lägenhet 2 innan köparen i lägenhet 1 blir godkänd av bostadsrättsföreningen. Om så inte är fallet behöver säljaren kontakta sin HSB förening i god tid för att en uppsägning inte ska ske.

Det är värt att notera att vid arv, gåva och bodelning och det är make eller maka (i det fall denne inte stått på avtalet sen tidigare) som tar över lägenheten sägs inte sidoavtalet upp. Detta sköts manuellt av hyres- och brf administrationen. Det är alltid att föredra att föreningen informerar administrationen så fort som möjligt när en sådan överlåtelse blir aktuell. I vissa fall kanske inte platsen ska överlåtas till den nya bostadsrättsinnehavaren och administrationen behöver den informationen.

Hur går tecknandet av ett avtal till?

Tecknande av avtal på ett objekt sker digitalt och den sökande godkänner villkoren för kontraktet redan vid intresseanmälan för ett objekt. Den sökande blir tilldelad objektet och har ingått ett bindande avtal.