Gästparkering

Från och med oktober 2018 måste man betala för att stå på gästparkeringen.
Avgiften är 5 kronor/timme och max 40 kronor/dygn. Områdeskoden är 31212. Man kan när som helst avsluta sin parkering.

 Betalning kan ske via nedanstående alternativ

  •  Mpabs app eller SMS-tjänst
  •  Easy Parks app
  • Parkering Göteborgs app 
  • Har man ingen smartphone, eller inte vill använda apparna eller SMS, så kan man använda
    Easy Parks talsvarstjänst. Tfn: 0770-87 00 00.


Så oavsett om man använder betalapparna eller om man ringer in, så betalar man endast för den tid man nyttjar parkeringen eftersom man själv avslutar parkeringen i appen eller via sms.

Betalning via SMS till Mölndals parkerings AB (Mpab). Då betalar man i efterskott.

Serviceavgift: 5:-/parkering
Elektronisk faktura: 0:-
Pappersfaktura: 25:-

SMS:a 31212 för vår parkering, regnr och personnummer till 0700-40 40 40.
Ex. 31212  ABC123 5804234912
För att avsluta:
SMS:a Avsluta till 0700-40 40 40

Parkeringen är giltig när bekräftelse har kommit.

Ladda ner SMS Park-appen från app store
Ladda ner SMS Park-appen från google play

Mölndals parkerings AB (Mpab) kontaktas på följande sätt:

Tfn: 031-87 54 79
Måndag - torsdag 8-12

E-post: mpab@mpab.molndal.se

Hemsidan Mölndals parkerings ab

------------------------------------------------------------------------------

Här är en länk till hur man använder Easy Park för att betala sin parkering:
Hur man använder Easy Park

Och här är en länk till hemsidan, där man även kan ladda ner appen direkt till sin smartphone genom att ange sitt mobilnummer på hemsidan.
Easy Parks hemsida

Easy Parks kundservice: tfn 0770-11 22 00, vardagar 8-16.

------------------------------------------------------------------------------ 

Parkering Göteborgs app 
Ladda ner appen Parkering Göteborg från App Store
Ladda ner appen Parkering Göteborg från Google Play 

Hemsida: www.parkeringgoteborg.se

tfn 031-774 37 00