Ombyggnad och renovering

I föreningens stadgar finns angivet vad som är föreningens respektive medlemmens ansvar.

Ombyggnad utomhus (staket, uteplatser, balkonger, entreèr) ska alltid anmälas till styrelsen och invänta godkännande av styrelsen innan åtgärd. Tala även med grannarna innan byggstart.

Ombyggnad av lägenheterna
Anmäl till styrelsen om du avser att göra en ombyggnad och invänta godkännande innan åtgärd. Ombyggnad ska alltid ske med hjälp av fackman.

Renovering av våtrum
Medlemmar ska fylla i ett formulär som lämnas till styrelsen och begära tillstånd för renovering av våtrum. Renoveringen ska vara fackmannamässigt utförd. Formuläret kan skrivas ut från hemsidan eller hämtas på expeditionen.