Trivselregler

Det finns ett antal enkla regler för att vi skall kunna behålla trivseln och den goda stämning vi har i vår förening:

Trafik inom området bör begränsas till att enbart avse tunga transportet. Krypkör på gångvägarna, tänk på att barnen leker där.

Bommarna vid infarterna skall alltid hållas låsta.

Eget ansvar för yttre underhåll innebär att vi en gång varje sommar skall skura bort alger och mossa som bildats på vindskydden. Vi skall också skura golvet till entrén på huset och olja in detsamma.