Historik

Litet information om vår bostadsrättsförening;

Husen byggdes 1983 - 1984 och var från början brunmålade. 1991 målades husen om av föreningens medlemmar till den trevliga röda färg som de nu har. Under 1999, 2000 och 2001 målades området igen av medlemmarna, denna gång i tre etapper. När vi åter skulle måla 2008 anlitade vi en entreprenör.

När husen byggdes sparades många av de stora och vackra träd som fanns på platsen före byggnaderna. Vi i föreningen är väldigt stolta över träden och rädda om dem och den speciella miljö som de skapar. Därför får inga träd på föreningens mark sågas ner utan tillåtelse av styrelsen.

Det finns en trädvårdsplan, antagen av en årsstämma, som beskriver hur vi skall förfara för att gallra i, och förnya, trädbeståndet på bästa sätt. Det finns också en utemiljögrupp som planerar föryngringen av trädbeståndet i samarbete med av föreningen anlitad fackman.