Stadgar samt HSBs Kod för föreningsstyrning

Föreningen har på årsstämman 2018 antagit HSBs normalstadgar från 2011, version 5. Uppdateringen från version 4 sker pga. lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt årsredovisningslagen.

Utöver stadgarna, följer styrelsen HSBs Kod för föreningsstyrning som antogs av HSB centralt 2012.

Relevanta dokument finns tillgängliga nedan.