Styrelsen

Se adress och kontaktuppgifter till styrelsen på dokumentet nedan. Dessa uppgifter återfinns också på anslagstavlan på kvartersgården.

Styrelse vald av stämman 2022:

Ledamöter:

  • Anders Augustsson, ordförande
  • Mats Hård, ekonomiansvarig
  • Jessica Elgeskog, sekreterare
  • Jimmy Tagioglou
  • Alan Saleh
  • Diana Danielsson
  • Jesper Brusberg

 Revisor:

  • Caroline Hallengren

 Valberedning:

  • Camilla Gustafsson
  • Moa Lugner