Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

De odlar mat inomhus – året om

Salladsodling på väggen i trappuppgången kan vara självklart i framtiden. Den närodlade grödan är klimatsmart och näringsrik, men kan också ge större gemenskap och hemtrevnad. Det visar HSBs forskningsprojekt med vertikal växtlighet.

Föreställ dig att det är dags att laga middag, så du tar med dig en örtsax och går ner till gemensamhetslokalen. Där, på en tio kvadratmeter stor vägg växer allt du behöver till kvällens sallad; kål, salladsblad, basilika och persilja. Samtidigt som du klipper av grödorna och lägger i din korg, kommer grannen ner för att skörda lite och ni kommer i samspråk. Så kan det gå till i framtidens bostadsrättsföreningar, när hydroponisk odling slagit igenom.

Det hoppas och tror Madelaine Doufrix, som är projektkoordinator för HSBs forskningsprojekt i boendelaboratoriet HSB Living Lab i Göteborg. Där undersöker man hur gemensamma odlingar fungerar i en fastighet.

– Gröna växter är en nyttogrej och dessutom trevligt. Att så, odla och skörda är ett sätt att umgås, att skapa gemenskap. Vid den gröna odlingen stannar man upp, annars är man oftast på väg någon annanstans. De gröna bladen kan också bidra till bra luftkvalitet, säger Madelaine.

odling2.jpg

Växtväggen i HSB Living Labs gemensamhetslokal är cirka fem kvadratmeter. Odlingen är hydroponisk, vilket innebär att den bara använder sig av vatten och näring i ett slutet system. Den smutsar med andra ord inte ner. En hydroponisk odling ger upp till 17 skördar per år.

– Det blir absolut mer ekonomiskt att en trappuppgång delar på en odling än att varje hushåll går och köper sin egen sallad. Vi tror också att grödorna är mer näringsrika eftersom de inte behöver transporteras eller behandlas med insektsmedel.

Projektet i HSB Living Lab väcker mångas intresse, liksom konceptet hydroponisk odling i allmänhet.
– Jag tror att gemensamma odlingar så småningom kommer att kännas som en naturlig del av vardagslivet. Människor verkar bli mer och mer medvetna om sambandet mellan mat, klimat och hälsa. Detta kommer vi lära oss ännu mer om under de närmaste åren, säger Madelaine.

Stadsnära matproduktion har flera fördelar, som att färre transporter genererar mindre CO2-utsläpp, det minskar också Sveriges importberoende liksom mängden giftiga bekämpningsmedel.
– Ju större medvetenhet, desto större vilja att odla själva. Men alla kan inte bo på landet och vara självförsörjande. Här hittar vi en lösning för dem som bor i städerna.

Numera finns färdiga odlingspaket att köpa, som till exempel den modell HSB Living Lab använder som består av ett rörsystem, där man ansluter rören till en vattentank och en pump.
– Odlingen kräver LED-ljus, vatten, värme och näring. Det är så enkelt att installera och sköta, att alla kan ha en sådan, även hemma i lägenheten.

Men fördelarna med att just dela på anläggningen är många, resonerar Madelaine.
– I stället för att alla går och köper och installerar en odlingsanläggning, kan man göra det gemensamt. Då blir ytan större och investeringen betalar sig snabbare.

odling3.jpg

En hydroponisk odling installeras med fördel i mörka utrymmen som en tvättstuga eller ett rum i källaren, eftersom man där kan styra ljus, luftfuktighet och koldioxidhalt. Men i HSB Living Labs gemensamhetslokal strömmar ljus in från fönstren och det funkar bra ändå.

– Och det är verkligen vackert. Man kan välja estetiska växter om man ska ha odlingen på ett synligt ställe.

Målet med HSBs studie är att testa om gemensamma odlingar tillför social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

– Vi har dock inte kunnat testa det fullt ut, på grund av pandemin. Men det vi har sett hittills är mycket positivt, liksom de reaktioner vi har fått. Här finns mycket att vinna för klimatets, hälsans och ekonomins skull. Projektet ger oss lärdomar och insikter kring processen för installation, drift och förvaltning, och vi hoppas på sikt kunna erbjuda detta som en tjänst till våra fastigheter, avslutar Madelaine.

Tips för er som vill prova att odla vertikalt:

  • Utse en ansvarig för odlingen, även om alla kan bidra och skörda.
  • Ytbehovet: Det beräknas att man på 100 kvadrat kan odla uppemot 52 000 plantor. I HSB Living Lab med nästan 30 lägenheter tar anläggningen upp 4–6 kvadrat.
  • Välj en plats som inte blockerar nödutgångar eller hindrar framkomlighet. Ett mörkare utrymme, som en tvättstuga eller ett rum i källaren, fungerar bra.
  • El behöver finnas på platsen. Vatten tillsätts i systemet genom en tank. I ett litet system kan du fylla på manuellt, en odling med 50–100 plantor behöver en tank på cirka 30 liter.
  • Sondera marknaden. Det finns flera leverantörer av odlingssystem.

HSB Living Lab

HSB Living Lab är en världsunik arena där HSB utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är ett boende men också ett levande laboratorium för forskning.

Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler. Projektet testar helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer och drivs av tolv samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.