Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fler unga i styrelsen

Hur får man fler yngre att vilja engagera sig i sin bostadsrättsförening? HSB Skåne provar en modell med information och utbyte med andra unga, med förhoppningen att det ska öka intresset.
Unga personer som har styrelseuppdrag

I många bostadsrättsföreningars styrelser är de flesta ledamöterna medelålders eller äldre.

- Det är inte dåligt i sig, men det leder oundvikligen till att vi snart står inför ett generationsskifte, säger Moa Mitchell som är kommunikatör på HSB Skåne. Från HSBs sida vill vi gärna vara med och underlätta i den övergången. Efter inspiration från HSB Malmö, har HSB Skåne startat en modell där de fyra gånger per år bjuder in bostadsrättsföreningarnas medlemmar till informationsträffar och nätverkande. Träffarna vänder sig till personer som är yngre än 35 år. Tanken är dels att deltagarna ska få upp ögonen för vad styrelsearbete innebär och vilka fördelar en sådan erfarenhet kan ge i andra sammanhang i livet, dels att de ska få ett större nätverk bland andra i samma ålder. 

– En del av de yngre styrelseledamöterna känner sig ibland ensamma om sina frågeställningar och erfarenheter, säger Malin Bengtsson, kommunikatör på HSB Skåne. Då blir det här ett sätt att träffa likasinnade och stötta och peppa varandra.

"En del av de yngre styrelseledamöterna känner sig ibland ensamma i sitt uppdrag."

Temat för träffarna har varierat. Bland annat har en ekonom liksom en jurist från HSB Skåne prataom vanliga frågor som man kan ställas inför i styrelsearbetet. Vid ett annat tillfälle var fokus samarbete och problemlösning. 

– Deltagarna har varit jättepositiva och är helt eniga om att det här verkligen behövs, att det är viktigt att se att man som ung i styrelsen inte är ensam om sin erfarenhetDeltagarna har bett om mer tid för nätverkande med varandra vid kommande träffar. Vi försöker hitta bra former för att stötta det, säger Malin Bengtsson. 

– Det här är ett långsiktigt arbete och något vi kommer att jobba med en längre tid för att få de ringar på vattnet som behövs, avslutar Moa Mitchell. 

Mer info

Ett flertal HSB-föreningar anordnar nätverksträffar för unga som är intresserade av att bli eller redan är styrelseledamöter. HSB ger också utbildningar i styrelsearbete, och erbjuder digitala tjänster som underlättar arbetet. Hör av dig till din HSB-förening för mer information.