Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Solenergi: strålande tider för HSB brf Tanto

Den största solcellsanläggningen hittills bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu på plats och redo att tas i bruk hos HSB brf Tanto. Tanken är att solcellerna inte bara ska förse föreningen med hållbar el och sänka energikostnaderna, utan också öka värdet på bostäderna och engagera medlemmarna.
Solceller på taket i HSB brf Tanto på Södermalm i Stockholm

En solig höstdag kommer HSB brf Tanto verkligen till sin rätt. Många av föreningens 729 lägenheter har fantastisk utsikt över Årstaskogens grönska, det ligger drivor av löv i olika färger på innergårdarna och solcellerna glimmar på taken. De är nyinstallerade, men intresset har funnits länge inom föreningen.

– Vi har ju fått motioner om solceller till stämman under flera år och funderat på det i olika omgångar. Tidigare var det ju väldigt dyrt, men det har blivit billigare och billigare. Så under förra året drog vi i gång en utredning för att se om det var en rimlig investering för oss, berättar Inger Lindberg Bruce, ordförande i HSB brf Tanto.

Hon förklarar att vad utredningen tittade på var till exempel om det fanns tillräckligt mycket takyta att placera solcellerna på, hur mycket el de skulle kunna generera och vilka olika regelverk som gällde. Stefan Falk, som är ekonomiansvarig i föreningen, fyller i att projektet låg helt i linje med hur styrelsen arbetat metodiskt i många år för att energieffektivisera föreningen.

"”En fjäder i hatten för föreningen”"

Soceller på taket i brf Tanto

Och de har lyckats i sitt arbete – under de senaste 20 åren har HSB brf Tanto minskat sin energianvändning med drygt 40 procent.

– Jämfört med många andra föreningar ligger vi bra till i vår energiförbrukning, trots att vi bor i 60-talshus. Vi har bockat av de lågt hängande frukterna först; LED-lampor och finjustering av värme till exempel och nu var det solcellernas tur. Investeringar ska ju betala sig, och det gör denna, förklarar Stefan.

Kostnaden för solcellsprojektet kommer att landa på runt 6 miljoner, och lågt räknat ska det betala tillbaka sig på drygt 10 år. Solcellerna förväntas producera 310 100 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 30 % av förbrukningen av fastighetsel. Panelerna har en beräknad livslängd på minst 25 år, men kan hålla betydligt längre än så. Utredningen visade också att det var en gynnsam investering för föreningen.

– Vissa tyngre underhållsåtgärder kostar mycket men syns liksom inte – solcellerna är en relativt sett begränsad investering och det är tydligt visuellt för medlemmarna vad vi har investerat i. Via skärmar kommer vi kunna följa i realtid hur mycket el vi producerar. Investeringen kommer ju dessutom höja värdet på våra bostäder, så det var inget svårt beslut, säger Stefan.

När beslutet väl var fattat följde en ganska långdragen bygglovsprocess. HSB brf Tantos fastigheter är blåmärkta och anses ha ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”, dessutom var byggnadskontoret underbemannat just då. Ett stöd i processen blev HSBs projektledare, som föreningen valt att anlita.

– De blev vår förlängda arm. Projektledningen har tagit in och jämfört anbud, skött diskussionen mot entreprenörerna och legat på i bygglovsprocessen. Det var helt nödvändigt för oss att ta in extern hjälp, vi hade inte själva kunnat jämföra anbud och se om de var likvärdiga. Det är en grannlaga uppgift, särskilt om det blir problem i efterhand. Då är en oberoende extern projektledare en trygghet, säger Stefan och Inger.

I slutet av september driftsattes solcellerna och Inger och Stefan beskriver själva installationen som smidig och utan omak för medlemmarnas del.

– Solcellerna betyder en hel del för oss, vi ser det som en fjäder i hatten för föreningen och som något som engagerar medlemmarna. Det visar ju vad föreningen kan bidra med för de boendes del. Det blir också en hjälp när vi nu under hösten ska undersöka om vi kan bli miljöcertifierade, nu är det ju möjligt även för bostadshus som inte är nyproducerade. Dessutom kommer det vara till fördel när någon medlem vill sälja sin bostad, avslutar Inger Lindberg Bruce. 

Tips till föreningar som är nyfikna på solceller

1. Genomför en ordentlig förstudie
Med en förstudie utreds förutsättningarna för att installera solceller i just er förening. Förstudien omfattar bland annat simulering av solelproduktion, lastberäkningar, takets ålder, skick och storlek och väderstreck.

2. Ta fram ett förfrågningsunderlag
Förstudien ligger som grund när ett förfrågningsunderlag tas fram. För att säkerställa att priset är marknadsmässigt, att gällande lagar och regler efterlevs samt att slutbesiktning genomförs så rekommenderas att en professionell upphandling görs.

3. Överskatta inte takytan
Det är lätt att tro att man har stora tak och därmed kan få bra effekt, men som regel kan inte solpaneler installeras på hela takytan.

4. Anpassa anläggningen efter energibehovet
Bygg inte en större anläggning än nödvändigt. Att sälja överskottsel är sällan en bra affär, och blir produktionen alltför stor, så klassas föreningen som mikroproducent av el och blir därmed skatteskyldig.

5. Sök bygglov vid behov
Installation av solpaneler kräver som regel inte bygglov. Men fastigheter har olika kulturklassningar vilket kan kräva bygglov. Om ni behöver ansöka så räkna med att bygglovsprocessen tar tid, jämfört med själva installationen.

6. Undersök vilka bidrag som finns
Bidragen för att installera solcellerna har sett olika ut över tid, så se till att undersöka vad som är aktuellt för er förening när det är dags. Men säkerställ att föreningen klarar investeringen även utan bidrag, eftersom förutsättningarna kan ändras under processen.

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB

Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.