Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsearbetet – roligt och lärorikt

Amela Horozovic och Linn Hökby vill sprida en mer positiv bild av arbetet i styrelsen, och hoppas att inspirera fler till engagemang.

Tidskrävande, tråkigt och svårt att få in i vardagen – många är skeptiskt inställda till att medverka i bostadsrättsföreningens styrelse, men inte Amela Horozovic, 22, och Linn Hökby, 28. Och de tycker att fler ska engagera sig i sin förening och se det som meriterande, utvecklande och någonting man kan ha personlig nytta av i framtiden.

– Att vara med i styrelsen är ett roligt och spännande uppdrag. Anledningen till att jag valde att engagera mig var först och främst för att få en överblick över vad arbetet innebär, vilka utmaningar som finns och genom det lära mig massor, säger Amela, som varit ledamot i HSB brf Jupiter i Nyköping sedan början av 2020.

Vilka skulle du säga är de största utmaningarna?

– Att våga tänka nytt och våga utveckla det gamla arbetssättet – även om det fungerar bra. Jag tror att många föreningar skulle skapa ett större intresse hos sina medlemmar om man fick in lite mer nytänk och vågade engagera de övriga boende mer.  

För Linn Hökby var det en kombination av nyfikenhet över vad som hände i föreningen och möjligheten att få vara med och påverka boendet som lockade henne till styrelsearbetet i HSB brf Spinnerskan i Harg, där hon det senaste året suttit som sekreterare.

– Att engagera sig i styrelsearbetet är ett perfekt sätt att få vara med och påverka sin och sina grannars levnadssituation. Man får också en mycket bättre relation till sina grannar, inte bara de andra i styrelsen, utan även övriga boende eftersom man gör saker som berör alla, säger hon.

Att sätta sig in i nya frågor – oavsett om det handlar om juridik, ekonomi eller andra bostadsfrågor – är meriterande på flera plan, menar Linn.
– Jag lär mig hela tiden nya saker som jag har nytta av i både arbetet och privat. Jag skulle säga att jag har utvecklats väldigt mycket under mina två och ett halvt år i styrelsen.

Vad vill du ha ut av din tid i styrelsen?

– Jag vill fortsätta lära mig mer om hur allting fungerar och hänger ihop, vad man har för rättigheter som boende och vad för hjälp man kan få från HSB. Men framför allt ser jag det som ett sätt att få vara med och påverka vårt boende.  

Många har en förutfattad mening om att styrelsearbete är ett tidskrävande pappersarbete som kan vara svårt att göra plats för i vardagen. Men med corona kom nya smarta arbetssätt och ett mer digitalt viktat arbete – någonting som de båda tror kan komma att locka fler till styrelsearbete.

– Jag tror att ett mer digitalt arbetssätt är en förutsättning om man vill locka framför allt yngre. Personligen hade jag föredragit om arbetet var helt digitalt redan idag, säger Amela.

Linn fyller på.
– Jag skulle inte säga att styrelsearbetet tar upp så mycket tid. Man kan göra mycket hemifrån när det passar en själv, och sen är det ju upp till styrelsen att planera så att det blir en hållbar situation och en bra lösning för alla inblandade.

Både Linn och Amela tycker att mångfald är nyckeln till ett framgångsrikt styrelsearbete.

– Fördelen med att ha en blandad styrelse är att man kan utforma sin förening så att den anpassar sig efter och täcker allas behov. Det viktigaste är att styrelsemedlemmarna är
engagerade och har samma målsättningar, säger Linn.

– Jag tror att det bästa är när kompetens och erfarenhet kombineras med nytänkande, och det får man genom att ha en bra variation av olika personligheter, kön och åldrar, säger Amela.

Hur ser ni på framtida styrelsearbete?

Amela: – Jag hoppas att vi om några år kommer att ha fler unga som engagerar sig i styrelsen och med det utveckla både arbetssätt och struktur.

Linn: – Jag vill fortsätta att utvecklas och lära mig mer om frågor som rör juridik och bostaden. Jag hoppas också att det en dag kommer att bli lättare att hitta engagerade människor som vill ställa upp. Det är ganska svårt att hitta eldsjälarna, men jag är säker på att de finns där ute.

Amela Horozovic

Linn Hökby