Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsearbetet – roligt och lärorikt

Amela Horozovic och Linn Hökby vill sprida en mer positiv bild av arbetet i styrelsen, och hoppas att inspirera fler till engagemang.

Tidskrävande, tråkigt och svårt att få in i vardagen – många är skeptiskt inställda till att medverka i bostadsrättsföreningens styrelse, men inte Amela Horozovic, 22, och Linn Hökby, 28. Och de tycker att fler ska engagera sig i sin förening och se det som meriterande, utvecklande och någonting man kan ha personlig nytta av i framtiden.

– Att vara med i styrelsen är ett roligt och spännande uppdrag. Anledningen till att jag valde att engagera mig var först och främst för att få en överblick över vad arbetet innebär, vilka utmaningar som finns och genom det lära mig massor, säger Amela, som varit ledamot i HSB brf Jupiter i Nyköping sedan början av 2020.

Vilka skulle du säga är de största utmaningarna?

– Att våga tänka nytt och våga utveckla det gamla arbetssättet – även om det fungerar bra. Jag tror att många föreningar skulle skapa ett större intresse hos sina medlemmar om man fick in lite mer nytänk och vågade engagera de övriga boende mer.  

För Linn Hökby var det en kombination av nyfikenhet över vad som hände i föreningen och möjligheten att få vara med och påverka boendet som lockade henne till styrelsearbetet i HSB brf Spinnerskan i Harg, där hon det senaste året suttit som sekreterare.

– Att engagera sig i styrelsearbetet är ett perfekt sätt att få vara med och påverka sin och sina grannars levnadssituation. Man får också en mycket bättre relation till sina grannar, inte bara de andra i styrelsen, utan även övriga boende eftersom man gör saker som berör alla, säger hon.

Att sätta sig in i nya frågor – oavsett om det handlar om juridik, ekonomi eller andra bostadsfrågor – är meriterande på flera plan, menar Linn.
– Jag lär mig hela tiden nya saker som jag har nytta av i både arbetet och privat. Jag skulle säga att jag har utvecklats väldigt mycket under mina två och ett halvt år i styrelsen.

Vad vill du ha ut av din tid i styrelsen?

– Jag vill fortsätta lära mig mer om hur allting fungerar och hänger ihop, vad man har för rättigheter som boende och vad för hjälp man kan få från HSB. Men framför allt ser jag det som ett sätt att få vara med och påverka vårt boende.  

Många har en förutfattad mening om att styrelsearbete är ett tidskrävande pappersarbete som kan vara svårt att göra plats för i vardagen. Men med corona kom nya smarta arbetssätt och ett mer digitalt viktat arbete – någonting som de båda tror kan komma att locka fler till styrelsearbete.

– Jag tror att ett mer digitalt arbetssätt är en förutsättning om man vill locka framför allt yngre. Personligen hade jag föredragit om arbetet var helt digitalt redan idag, säger Amela.

Linn fyller på.
– Jag skulle inte säga att styrelsearbetet tar upp så mycket tid. Man kan göra mycket hemifrån när det passar en själv, och sen är det ju upp till styrelsen att planera så att det blir en hållbar situation och en bra lösning för alla inblandade.

Både Linn och Amela tycker att mångfald är nyckeln till ett framgångsrikt styrelsearbete.

– Fördelen med att ha en blandad styrelse är att man kan utforma sin förening så att den anpassar sig efter och täcker allas behov. Det viktigaste är att styrelsemedlemmarna är
engagerade och har samma målsättningar, säger Linn.

– Jag tror att det bästa är när kompetens och erfarenhet kombineras med nytänkande, och det får man genom att ha en bra variation av olika personligheter, kön och åldrar, säger Amela.

Hur ser ni på framtida styrelsearbete?

Amela: – Jag hoppas att vi om några år kommer att ha fler unga som engagerar sig i styrelsen och med det utveckla både arbetssätt och struktur.

Linn: – Jag vill fortsätta att utvecklas och lära mig mer om frågor som rör juridik och bostaden. Jag hoppas också att det en dag kommer att bli lättare att hitta engagerade människor som vill ställa upp. Det är ganska svårt att hitta eldsjälarna, men jag är säker på att de finns där ute.

Amela Horozovic

Linn Hökby