Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Brandtätning – viktigt brandskydd som lätt glöms bort

16 november 2021 Vintern är i antågande och det är nu antalet bostadsbränder ökar. Många föreningar ser noggrant över sitt brandskydd – men det som ofta missas är brandtätningen. Att den är rätt utförd kan rädda liv och minska risken för materialskador.

Nu på vintern är brandrisken som störst. Som fastighetsägare har man ansvar för att brandskyddet fungerar och ofta kontrolleras brandvarnare och utrymningsvägar, medan brandtätningen lätt glöms bort.  
 
– Alla fastigheter är uppdelade i brandceller som ska vara brandtäta för att fördröja förloppet vid brand. Viktigast av allt med brandtätningen är att den räddar liv men den minskar också risken för materialskador och stora ras, säger Benny Runström, arbetsledare på HSB Stockholm som arbetar med att åtgärda brister i föreningars brandsäkerhet. 

– Tyvärr är det vanligt att brandceller är otäta och det beror ofta på att man vid mindre ingrepp, som när fiberkablar eller nya rör dras mellan brandceller, missar att täta runt genomdragningen. 
 
Att problemet är kopplat till mindre ingrepp beror enligt Benny på att brandsäkerheten oftare följs upp vid större renoveringar. När man som styrelse anlitar en entreprenör för enstaka uppdrag ingår tätning sällan i offerten och okunskapen är stor. Hur brandtätningen ska genomföras för att stå emot rökgas och värme avgörs bland annat av om materialet är lätt eller massivt och utrymmet torrt eller fuktigt. 
 
– Ett tips är att lyfta frågan om brandtätning med entreprenören. Ange redan i förfrågningsunderlaget när ni tar in offerter att tätning ska ingå. 

Hur kan styrelsen ta reda på om huset är korrekt brandtätat? 
 – Börja med att titta i fastighetspärmen, där finns ett dokument där det är uppritat hur brandcellerna går. En riktlinje är att varje lägenhet och även elcentralen är separata brandceller medan källare/vind delas in i flera, säger Benny. Ta sen reda på om det är helt tätt mellan dem, från att dörrarna går att stänga till att genomdragningar är täta. 
 
Även om man som styrelse är ansvarig för brandskyddet kan man välja att delegera ut ansvaret för kontroll och underhåll. 

– Brandtätning har stor betydelse för de boendes trygghet och för att föreningens försäkringar ska gälla. Nu när vi närmar oss vintern och ljusens högtid hoppas jag att fler får upp ögonen för det här. 

HSB Stockholm kan hjälpa till att kontrollera er fastighets brandskydd och vid behov göra brandtätningar så att alla brandceller är intakta och huset uppfyller de lagkrav som ställs på brandsäkerhet. Kontakta: sanering@hsb.se för mer information.

Här får ni fler brandsäkerhetstips!