Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Mitt engagemang ger mig både kunskap och nya vänner

20 september 2021 Det är full fart på hösten och alla har mycket omkring sig. Samtidigt hoppas HSB Malmös valberedning att fler ska engagera sig i sitt boende. Ekvationen kan tyckas svår. Men fördelarna med att vara med är många, säger Andreas Ek.
Andreas Ek, sammankallande i HSB Malmös valberedning

Frågar du Andreas EK som är sammankallande i HSB Malmös valberedning vad du vinner på att bli mer delaktig i din bostadsrättsförening eller HSB organisationen och ta en post i till exempel fullmäktige blir han väldigt entusiastisk:

– För mig var det enkelt, jag ville träffa fler människor. Dessutom lär jag mig mycket hela tiden som jag har nytta av i många andra sammanhang, som ekonomi, mötesteknik och krishantering.

Andreas Eks tips är att om man är det minsta nyfiken kan man alltid nominera sig. Det betyder inte att man sagt ja till något ännu. Men det är ett sätt att få veta mer om vad det innebär att vara mer delaktig.

– Det krävs inga förkunskaper. HSB Malmö har många experter som hjälper till att ta fram underlag inför beslut.

Det finns alltid stöd runt omkring dig. Vi gör det tillsammans, och var och en bidrar med det man kan. Ett önskemål från valberedningen är att luckra upp en något homogen grupp av engagerade medlemmar. Det börjar dyka upp en del yngre medlemmar. Men man skulle behöva fler. Ett tips till den som är lite sugen är att sådana här föreningsengagemang gör sig fint i ditt cv när du söker jobb.

– För mig var det verkligen så att jag ville delta aktivt i besluten kring mitt boende. Att få en plats i valberedningen var spännande. Jag har lätt för att engagera mig i saker runt omkring mig och tycker om att bidra. Det kostar inte så mycket av min tid.

ANDREAS EK bor i en ganska stor förening på Sorgenfri i Malmö som heter HSB brf Manligheten. 2021 kom han in i föreningens styrelse och nu är han med i HSB Malmös valberedning. 

- Under stora delar av året är uppdraget lugnt. Under hösten brukar det bli en halvdags utbildning. När nomineringsunderlaget skickas ut i oktober ökar arbetsbelastningen lite då intervjuer ska genomföras med medlemmar som nominerats till olika poster.

– Det är en kort men intensiv period, säger Andreas Ek.
Han tycker att det är viktigt att påpeka att ett engagemang inte är för evigt. I stället tycker han att man kan bidra under ett år eller så.
– Föreningarna bygger på att medlemmar engagerar sig. Annars är det ingen förening utan bara några få som hela tiden sitter och bestämmer. 

Så fungerar det:

  • HSB Malmös valberedning vill öka antalet kandidater som söker de olika uppdragen inför stämman som sker i vår.
  • Inom HSB kan man vara engagerad i egna bostadsrättsföreningen, den regionala stämman och i Riksförbundet.
  • Det är bostadsrättsföreningarna som utser representanter som blir fullmäktige i den regionala HSB-föreningen.
  • Fullmäktige, föreningsstämman, tar besluten kring de motioner som kommer in. På det sättet blir föreningsstämman, alltså representanterna för
    bostadsrättsföreningarna och de icke-boende medlemmarna, det högsta beslutande organet i den regionala HSB-föreningen.
  • Det finns också medlemmar i HSB som inte bor i en bostadsrättsförening. Det kan till exempel vara bosparare. Även de påverkar arbetet i HSBföreningen. De har också möjlighet att motionera till stämman och kan vara med och påverka det arbete som görs regionalt i HSB.

Hallå där, Lena Bergåker...

...engagerad i HSB brf Ringsted vid Pildammsparken i Malmö!

Varför är det viktigt att engagera sig?

– Det är ett sätt att vara med och påverka. Du har ju köpt in dig i föreningen och vill att förening sköts på bästa sätt.

Hur kom du med i föreningens styrelse?

– Vår förening höll på att renovera i källaren efter en översvämning och jag hade tankar och idéer om cykelförråden. Därefter kontaktade styrelsen mig och frågade om jag vill vara med.