Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mitt engagemang ger mig både kunskap och nya vänner

20 september 2021 Det är full fart på hösten och alla har mycket omkring sig. Samtidigt hoppas HSB Malmös valberedning att fler ska engagera sig i sitt boende. Ekvationen kan tyckas svår. Men fördelarna med att vara med är många, säger Andreas Ek.
Andreas Ek, sammankallande i HSB Malmös valberedning

Frågar du Andreas EK som är sammankallande i HSB Malmös valberedning vad du vinner på att bli mer delaktig i din bostadsrättsförening eller HSB organisationen och ta en post i till exempel fullmäktige blir han väldigt entusiastisk:

– För mig var det enkelt, jag ville träffa fler människor. Dessutom lär jag mig mycket hela tiden som jag har nytta av i många andra sammanhang, som ekonomi, mötesteknik och krishantering.

Andreas Eks tips är att om man är det minsta nyfiken kan man alltid nominera sig. Det betyder inte att man sagt ja till något ännu. Men det är ett sätt att få veta mer om vad det innebär att vara mer delaktig.

– Det krävs inga förkunskaper. HSB Malmö har många experter som hjälper till att ta fram underlag inför beslut.

Det finns alltid stöd runt omkring dig. Vi gör det tillsammans, och var och en bidrar med det man kan. Ett önskemål från valberedningen är att luckra upp en något homogen grupp av engagerade medlemmar. Det börjar dyka upp en del yngre medlemmar. Men man skulle behöva fler. Ett tips till den som är lite sugen är att sådana här föreningsengagemang gör sig fint i ditt cv när du söker jobb.

– För mig var det verkligen så att jag ville delta aktivt i besluten kring mitt boende. Att få en plats i valberedningen var spännande. Jag har lätt för att engagera mig i saker runt omkring mig och tycker om att bidra. Det kostar inte så mycket av min tid.

ANDREAS EK bor i en ganska stor förening på Sorgenfri i Malmö som heter HSB brf Manligheten. 2021 kom han in i föreningens styrelse och nu är han med i HSB Malmös valberedning. 

- Under stora delar av året är uppdraget lugnt. Under hösten brukar det bli en halvdags utbildning. När nomineringsunderlaget skickas ut i oktober ökar arbetsbelastningen lite då intervjuer ska genomföras med medlemmar som nominerats till olika poster.

– Det är en kort men intensiv period, säger Andreas Ek.
Han tycker att det är viktigt att påpeka att ett engagemang inte är för evigt. I stället tycker han att man kan bidra under ett år eller så.
– Föreningarna bygger på att medlemmar engagerar sig. Annars är det ingen förening utan bara några få som hela tiden sitter och bestämmer. 

Så fungerar det:

 • HSB Malmös valberedning vill öka antalet kandidater som söker de olika uppdragen inför stämman som sker i vår.
 • Inom HSB kan man vara engagerad i egna bostadsrättsföreningen, den regionala stämman och i Riksförbundet.
 • Det är bostadsrättsföreningarna som utser representanter som blir fullmäktige i den regionala HSB-föreningen.
 • Fullmäktige, föreningsstämman, tar besluten kring de motioner som kommer in. På det sättet blir föreningsstämman, alltså representanterna för
  bostadsrättsföreningarna och de icke-boende medlemmarna, det högsta beslutande organet i den regionala HSB-föreningen.
 • Det finns också medlemmar i HSB som inte bor i en bostadsrättsförening. Det kan till exempel vara bosparare. Även de påverkar arbetet i HSBföreningen. De har också möjlighet att motionera till stämman och kan vara med och påverka det arbete som görs regionalt i HSB.

Hallå där, Lena Bergåker...

...engagerad i HSB brf Ringsted vid Pildammsparken i Malmö!

Varför är det viktigt att engagera sig?

– Det är ett sätt att vara med och påverka. Du har ju köpt in dig i föreningen och vill att förening sköts på bästa sätt.

Hur kom du med i föreningens styrelse?

– Vår förening höll på att renovera i källaren efter en översvämning och jag hade tankar och idéer om cykelförråden. Därefter kontaktade styrelsen mig och frågade om jag vill vara med.