Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny statlig budget sätter stopp för stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

07 december 2021 Regeringen beslutade den 20 juni 2021 att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus som trädde i kraft den 1 oktober. I samband med beslut om statens budget för 2022 har Riksdagen beslutat att avveckla stödet vid årsskiftet 2021/2022.

Stödet får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Men nu har alltså Riksdagen beslutat att avveckla stödet efter årsskiftet.

Civilutskottet beslutade den 1 december 2021 att medel endast ska få användas för ansökningar som har kommit in till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/2022. Det innebär att ansökningar som kommer in efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Mikael Rosén, energikonsult på HSB, följde utskottets beslut: ­ – I årets budget finns 900 mkr avsatt för stödet. Om de pengarna räcker för alla inkomna ansökningar vet vi inte i dagsläget och inte heller om man kommer välja att skjuta till pengar för att täcka alla ansökningar som kommit in per 31 december om det nu skulle överstiga 900 MSEK.

Läs mer om vad som gäller för er som vill söka stödet före den 31 december 2021.