Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Handlingar och protokoll från HSB Götas stämma

21 juni 2021 HSB Götas ordinarie stämma 2021 ägde rum måndagen den 31 maj. Stämman genomfördes i närvaro av styrelsens ordföranden samt stämmofunktionärer, övriga medlemmar gavs möjlighet att delta digitalt alternativt kunde fullmäktige avge sina röster via poströstning.