Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Undvik krångel vid överlåtelse

23 maj 2022 HSB Södertörn erbjuder tjänsten Avflyttningstillsyn som innebär att ni tryggar skicket på lägenheten innan överlåtelsen sker. Avflyttningstillsynen utförs innan ny bostadsrättshavare tillträder.

Avflyttningstillsynen avser att:

  • Förebygga och hitta eventuella skador i tidigt skede, vilket minskar era kostnader.
  • Hitta olovliga och felaktiga ombyggnationer – innan överlåtelsen sker, vilket underlättar då ni slipper krångel om vem som är ansvarig för åtgärden.
  • Okulär kontroll i lägenheten och genomgång av de delar som bostadsrättsföreningen är ansvarig för.

Så hjälper vi er

Med tjänsten bevakar HSB Södertörn när en överlåtelse är på gång i er bostadsrättsförening och bokar in avflyttningstillsynen åt er. Utförs mot en fast kostnad och styrelsen får protokoll på utförda avflyttningstillsyner.

Kontakta forvaltning.tillsammans@hsb.se för beställning eller om ni vill veta mer.