Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

"Bevara, renovera och ta hand om det befintliga"

27 april 2022 HSB Södertörns samarbetspartner Röranalys är breda i sin kompetens och erbjudande. De fokuserar framförallt på stamspolning, relining och ventilation och erbjuder en rad olika paketlösningar - allt för att skapa trygghet för kunden.

Stamspolning ger förlängd livslängd på avloppsrören
Det är oundvikligt att fett och hår skapar beläggningar i avloppsrören. Rören tar även stryk när underhåll sätts på undantag men med regelbunden spolning - minst vart femte år - så ökar rörens livslängd och man kan undvika vattenskador och trista försäkringsärenden.

Röranalys startade 2001 och har lång erfarenhet av bland annat stamspolning. För att få koll på skicket av stammarna och eventuella avvikelser erbjuder Röranalys filmning av stammarna. På så sätt får ni i styrelsen koll på helheten och får rekommendationer om hur ni bör gå vidare. När en stamspolning sedan har genomförts levererar Röranalys en egenkontroll och dokumenteringen arkiveras till er i en onlinetjänst.

Beroende på vilken typ av fel föreningen eventuellt behöver hantera kan relining vara ett alternativ istället för att byta ut exempelvis stamledningar. Röranalys har en metod som heter Step by step vilket innebär att man bygger upp ett nytt rör i det gamla röret.

Större trygghet genom serviceavtal
Styrelse, förvaltare och även ägare byts mer eller mindre frekvent ut i en fastighet. Genom att teckna ett serviceavtal garanteras fastighetens återkommande underhåll. Röranalys arbetar utifrån tesen att "lära känna fastigheten" som de underhåller och blir på så sätt länken som håller ihop värdefull information och har full insyn i hur fastigheten mår och dess behov av underhåll.

För Röranalys är hållbarhet inte ett modeord utan något som kommit för att stanna. Genom att "bevara, renovera och ta hand om det befintliga" värnar  Röranalys om miljön och sparar på våra ändliga resurser. 

Vill ni veta mer om Röranalys och deras tjänster?
Kontakta Röranalys på info@roranalys.se eller 08-599 098 00.