Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Den hållbara idén!

20 maj 2022 HSB Sydost instiftar en tävling för bostadsrättsföreningar inom regionen på temat hållbarhet. Anledningen är att frambringa ett stort engagemang för klimat och hållbarhet i våra bostadsrättsföreningar.
Den hållbara idén

Tävlingen är ett nystartat initiativ där HSB Sydost instiftar ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar för goda exempel på hållbarhetsprojekt.

- Vi vill uppmuntra fler till att börja utforska och testa nya idéer som kan förbättra boendet och göra det mer hållbart. Dessutom vill vi skapa en möjlighet att lyfta de hållbara initiativ som redan pågår ute bland våra medlemsföreningar som skulle kunna inspirera fler föreningar till att ta efter. Det ska bli väldigt spännande att följa, säger Frida Person, marknadsansvarig på HSB Sydost.

Tävlingen vill främja arbetet med de 17 målen i Agenda 2030 och deltagarnas tävlingsbidrag ska leva upp till ett eller flera av målen. Inget arbete är för stort eller litet och här vill vi främja de goda idéer och det gedigna arbete som görs bland våra medlemmar. Tävlingsbidraget ska skapa samhällsnytta på lång sikt och vara kopplat till det egna boendet. Det ska vara kreativt och gå att applicera på fler bostadsrättsföreningar.

Det finns olika aspekter av hållbarhet att ta hänsyn till, både sociala, ekonomiska och miljömässiga. Det är positivt om olika delar ur hållbarhetsmålen uppfylls.

HSB startades utifrån idén om ett bättre boende och den idén är det som driver oss framåt än idag. Vi vill verka för ett bättre boende för alla och i framtiden står vi inför nya utmaningar att hitta lösningar på. HSB Sydost vill med denna tävling få fler perspektiv på hur vi tillsammans med våra boende kan skapa hållbara hem att längta till.

För att delta i tävlingen ska man vara medlem i en bostadsrättsförening i HSB Sydost (Blekinge, Kalmar län och Kronobergs län). Det som lämnas in som bidrag är antingen en plan för det tänkta arbetet eller en redovisning av arbetsgång och budget för ett redan utfört arbete.

Priset blir en kontantsumma som uppgår till 25 000 kr. Nominerar gör man genom att senast 31 januari år 2023 maila sin nominering till frida.persson@hsb.se

Vinnaren av tävlingen kommer att utropas på nästa års föreningsstämma för HSB Sydost.

Mer information går att läsa på www.hsb.se/sydost/hallbarhet