Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Gör din röst hörd, var med och påverka!

14 oktober 2022 ”HSB ägs av sina medlemmar. En grundprincip är att utöva sin demokratiska rösträtt. Ett forum för detta är den lokala distriktsstämman”.
Citatet är från Fred Åkesson och summerar på ett enkelt men tydligt sätt grundidén bakom HSBs medlemsverksamhet. Men vad händer mer konkret på distriktens årsmöte – distriktsstämman, vilka är det som kan delta och vad gör distrikten? Fred är ombudsman på HSB Stockholm och hjälper oss att få bättre koll.

Hej Fred, du jobbar som ombudsman på HSB Stockholm, vad gör du på ditt jobb?

- Jag stöttar distriktsstyrelserna med att hålla igång sin årliga verksamhet med t ex olika arrangemang. Jag arbetar även med våra gemensamma aktiviteter som riktar sig till alla bostadsrättsföreningar i våra distrikt. Utöver det finns jag tillgänglig för styrelserådgivning i vanligt förekommande frågor samt har ett särskilt ansvarsområde som rör service kring brf-stadgar. Därutöver bidrar jag som kursledare i vår kursverksamhet och är HSB-ledamot i tre bostadsrättsföreningar.

Vad händer på distriktsstämman och vilka kan gå på stämman?

- I år har vi en gemensam ”storstämma” för alla tio distrikt, varav nio är geografiskt indelade och ett representerar bosparande medlemmar. Så förutom att träffa distriktskollegor så bjuder vi på en inspirationsföreläsning med Olof Röhlander. Vår vd Anders Svensson redogör för HSB Stockholms verksamhet och ger sin syn på omvärlden och hur det påverkar HSB. Vi kommer under dagen erbjuda intressanta föreläsningar inom aktuella ämnen.

Ett dragplåster och en stor anledning till att många deltar är vår stora entreprenörsmässa med ca 100 utställare. Ett mycket bra tillfälle att ta del av både tjänster och produkter som HSBs utvalda ramavtalsleverantörer har att erbjuda.

Utöver detta genomför varje distrikt en separat distriktsstämma, där distriktets verksamhet och årsplan presenteras. Det sker även val av fullmäktige till HSB Stockholm, distriktsstyrelse och valberedning.

De som får en inbjudan har antingen valts som representanter/ombud av föreningsstämma i brf, eller så har brf-styrelsen fått i uppdrag att utse representanter/ombud, förklarar Fred.

- Viktigt att påminna om är att varje brf har rätt att delta på distriktsstämman. Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Stockholm utser representanter/ombud baserat på antalet lägenheter som bostadsrättsföreningen har. Varje bostadsrättsförening har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal lägenheter. Har föreningen 150 lägenheter utses alltså två ordinarie ombud samt högst två ersättare.

Varför ska man utse en representant till distriktsstämman? Varför ska man gå på stämman?

- Deltagandet på distriktsstämman är ett mått på delaktigheten i HSB. Det är ett medlemsinflytande som ska utövas, och en möjlighet att engagera sig i HSB. Verksamheten som bedrivs i distrikten är i första hand till för bostadsrättsföreningarnas styrelser. Då är det viktigt att representanter för brf kommer på distriktsstämman och tycker till.

nyhet-distriktsstammorna-nov-2022.jpg

Vad innebär den nya arbetsordningen som börjar gälla efter distriktsstämman?

- I den nya arbetsordningen så framgår det tydligt att distriktet ska vara ett stöd för brf i distriktet och en kanal för medlemsinflytande inom HSB. Distriktet ska vara den naturliga arenan för att hitta nya förtroendevalda och fungera som ett nätverk när det gäller att hitta vilka lokala frågor som HSB kan skapa opinion och engagemang kring.

Det är en orolig tid just nu för såväl privatpersoner som företag och brf, med bl a stigande taxebundna avgifter, t ex el samt högre räntor. Vilken funktion kan distrikten spela i detta läge?

- Distrikten kan fånga upp aktuella frågor och eventuell oro bland bostadsrättsföreningarna. Utifrån det kan vi hjälpas åt med aktiviteter och rådgivning om t ex energisparande åtgärder eller hur man bäst hanterar föreningens lån. Här har HSB ett helhetserbjudande vad gäller förvaltningstjänster, som alla brf bör känna till.

Men distrikten är också ett perfekt forum att sprida goda idéer och innovationer, t ex smarta lösningar för att spara energi.

Till sist, vad ser du fram emot i höst?

- Nu närmast ser jag fram emot att träffa så många medlemmar på distriktsstämman som möjligt. Vi hoppas kunna slå rekordet på ca 400 deltagare från 2019, avslutar Fred Åkesson.

Läs mer om distrikten här.

HSB Stockholms distrikt och geografiska indelning

karta_distrikt_2022.png

Fakta: Ny distriktsindelning

I samband med fusionen med f.d. HSB Norra Stor-Stockholm tillkom två geografiska distrikt: Järfälla/Upplands-Bro samt Sollentuna/Väsby/Sigtuna. Dessutom har de bostadsrättsföreningar som tidigare tillhörde distrikt Norrort, men som ligger i Upplands-Bro, nu flyttats över till det nya distriktet Järfälla/Upplands-Bro. Distrikt Nordväst har bytt namn till Västerort.

De nya distrikten innebär också att fördelningen av antal fullmäktige till föreningsstämman har justerats inbördes mellan de geografiska distrikten. Relationen mellan de nio geografiska distrikten och bospararna kvarstår, 60 respektive 40 fullmäktige.

HSB Stockholms distrikt består nu av:

• Innerstaden

• Söderort

• Västerort (tidigare Nordväst)

• Norrort

• Nordost

• Nacka – Värmdö

• Tyresö – Haninge

• Järfälla – Upplands Bro

• Sollentuna – Väsby – Sigtuna