Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Stockholms distrikt

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm tillhör ett av våra nio distrikt. Distrikten är uppdelade efter geografiskt läge och arbetar för medlemmarnas intressen i boendefrågor samt anordnar lokala träffar - en utmärkt mötesplats för erfarenhetsutbyten! Distrikten utser även bostadsrättsföreningarnas representanter till HSB Stockholms föreningsstämma, som är högsta beslutande organ.

Geografisk indelning av distrikten

Vill du engagera dig i ditt distrikt? Varje bostadsrättsförening utser ett eller flera distriktsombud på sin föreningsstämma. Som distriktsombud för din bostadsrättsförening blir du kallad till distriktsstämman som hålls i november varje år. På distriktsstämman har du möjlighet att kandidera till distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsens uppgift är att stötta bostadsrättsföreningarna inom distriktet. De tar till exempel fram en verksamhetsplan för året och arrangerar tillsammans med HSB Stockholms ombudsmän olika föreläsningar, tematräffar eller politikerträffar om behov finns.

På distriktens hemsidor hittar du information om aktuella evenemang, distriktsstyrelsen med mera:

Distrikt Nordost

Distrikt Sollentuna/Väsby/Sigtuna 

Distrikt Järfälla/Upplands-Bro - webbsida under uppbyggnad

Distrikt Norrort

Distrikt Västerort

Distrikt Innerstaden

Distrikt Söderort

Distrikt Nacka/Värmdö

Distrikt Tyresö/Haninge