Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Sydost erbjuder miljöcertifiering så att fler ska kunna bo miljösmart

15 juni 2022 HSB Sydost har nu utbildade konsulter och förvaltare i miljöcertifiering Miljöbyggnad iDrift. Detta är något som erbjuds alla föreningar i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län som vill göra en ordentlig hälsokontroll och genomgång av sina byggnader.
Miljöcertifiering

Intresset för miljö och klimat ökar stadigt och vi vill i allt större utsträckning göra val som är snälla mot miljön, ekonomin och varandra. Nu kan våra bostadsrättsföreningar skapa hållbara boenden där både ekonomiska och ekologiska aspekter gynnas. Med kontroll av allt från blandare till miljöhus görs en ordentlig hälsokontroll av fastigheten.

– Vi arbetar alltid med att ta fram tjänster som efterfrågas från våra medlemsägda bostadsrättsföreningar. Nu står vi dessutom inför en stor utmaning inom miljöpåverkan där vi som medlemsägd organisation har ett ansvar i att kunna bidra i samhället i stort. Fastigheter har stor klimatpåverkan och det finns flera åtgärder, stora som små, man kan göra som fastighetsägare för att kunna bidra och kunna komma närmre både de krav som ställs idag och de som kommer ställas i framtiden. Med miljöcertifieringen får man mer attraktiva fastigheter, förklarar Matteo Blomqvist Zampi, verksamhetschef för Teknisk förvaltning.

 

HSB Sydost har länge kunnat certifiera nyproduktioner men med denna nya certifiering kan även äldre fastigheter miljöklassas. Med denna nya certifiering hjälper HSB kunden att analysera vilka indikatorer för miljöcertifiering som redan är uppfyllda och tar fram åtgärdsförslag och genomförandeplan för resterande.

Det finns tre olika nivåer av certifiering – brons, silver och guld – med stegvisa krav för de olika nivåerna där man får poäng för olika åtgärder. Fastighetsägaren får en rekommendation kring vilken certifieringsnivå som gäller och vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kraven. Under miljöcertifieringen synliggörs de brister i fastigheten som kan orsaka kostsamma reparationer. Det framkommer till exempel om ventilationen är väl fungerande, om det finns farligt material som asbest i huset och om miljörum är anpassade till de krav och rekommendationer som finns idag. Det finns många fördelar med att se över en äldre fastighet på det här sättet och HSB Sydost är glada att den egna personalen nu kan utföra detta. De har redan en kännedom om många av våra fastigheter och dess föreningar och kan följa upp och projektleda hela vägen från analys till åtgärdsplan.

Detta är en tjänst för bättre boende i framtiden som HSB Sydost är mycket stolta över att kunna erbjuda.