Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs senaste hållbarhetsberättelse summerar hållbarhetsarbetet i hela HSB

21 juni 2023 HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022. Ett år som präglades av krig i Europa, inflation, höjda räntor och rusande elpriser.
Vitsippa

I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur HSB arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. I dialog med HSBs intressenter kan vi se att HSB fortsatt har det bästa anseendet i boendebranschen. För femte året i rad blev HSB dessutom branschvinnare i Sustainable Brand Index och fick utmärkelsen Guldhemmet som årets bostadsutvecklare.

HSB investerar i social hållbarhet på många olika sätt, inte minst genom att öka tryggheten i våra bostadsområden och möjliggöra möten mellan människor. Här du kan se goda exempel från vårt hållbarhetsarbete som pågår i hela landet.

HSBs nya ambitiösa klimatmål (som antogs 2021) har varit fokus i verksamheten under 2022. Ett stort projekt har pågått nationellt inom HSB för att identifiera metoder för datainsamling och beräkning av klimatpåverkan. 2040 ska HSB ska ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet. Det är ett utmanade mål som kräver en stor insats från alla inblandade föreningar och bolag. HSBs nyproduktion av nya bostäder ligger långt framme i det arbetet och många byggprojekt pågår med klimatförbättrad betong, återbruk och smartare konstruktioner. Läs mer om HSBs minskade klimatpåverkan.

På många håll i landet råder bostadsbrist, samtidigt har prisökningar under många år i kombination med kraftiga kreditrestriktioner gjort det allt svårare för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden. Inte minst gäller det unga som behöver ett eget boende. Nu när bostadsbyggandet bromsat in markant slår det extra hårt mot unga vuxna. Vi driver på och debatterar för att införa lösningar som öppnar dörren för dem, och fortsätter att erbjuda vår egen lösning: HSB Dela, i allt fler projekt. Läs om HSB som ansvarsfull samhällsaktör.

HSB ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en utvecklande, inkluderande och trygg arbetsplats. Andelen nöjda och motiverade medarbetare ökade under 2022. Läs mer om ett hållbart arbetsliv på HSB.

Här kan du ta del av hållbarhetsberättelsen

Välkommen att ta del av hållbarhetsberättelsen i sin helhet både som pdf och på hsb.se.