Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny tjänst: Utemiljöstrateg

13 november 2023 Har du någonsin funderat på utemiljöns betydelse för föreningen? Vilka känslor den väcker, vilka minnen den skapar och hur den kan bidra till en bättre levnadsstandard?

Ett aktivt arbete med utemiljön innebär mycket mer än den dagliga skötseln, något som Caroline Nilsson, utemiljöstrateg på HSB Skåne kan vittna om.

– Jag växte upp i en lägenhet på första våningen på Rönnebergaområdet i Eslöv. När jag tänker tillbaka kan jag minnas känslan av rosenspirea som river mot benen så som den gjorde när jag sneddade genom rabatten för att hoppa in på vår balkong. Jag minns också oxlarna som fick vikariera som fotbollsmål i timmar och hur mjuk benveden runt sandlådan kändes när där landade en illa kastad frisbee mellan buskarna. Jag kan dock för mitt liv inte minnas vad det var för färg på köksluckorna, säger hon.

"En bra trädgård är en som du kan njuta av och inte påta i hela tiden"

Caroline Nilsson är alldeles i uppstarten av en ny tjänst hos oss, en tjänst som utemiljöstrateg. Tjänsten handlar om att se på utemiljön både på kort och lång sikt och ur fyra olika perspektiv:

 1. Stormar, skyfall och hetta
  En viktig del i Carolines arbete är att hjälpa föreningarna med klimatanpassning. Det handlar bland annat om att planera för skugga, skapa livskraftiga miljöer för smådjur och insekter eller hjälpa trädgården att ta hand om stora mängder regn. Med rätt växter kan skugga skapas och ge positiv effekt på utemiljön inom en så kort period som två till fem år. På längre sikt går det dessutom att påverka inomhusklimatet med det som skapas utomhus och då har föreningen samtidigt möjlighet att
  sänka sina driftskostnader.

 2. Effektivitet i skötseln
  – Genom åren har mycket träd och buskar successivt försvunnit till förmån för gräs, men faktum är att klippta gräsytor inte är ett dugg effektivt, varken för klimatet eller för skötseln. En välplanerad rabatt är billigare att sköta, kan ta hand om större mängder vatten och ger
  dessutom insekter och de boende en trevlig miljö, säger
  Caroline.

  När Caroline tar sig an en utemiljö arbetar hon för att den ska bli både kostnads- och arbetseffektiv. Växterna planeras efter sina egenskaper så att de kan ta plats och därmed hämma ogräset från att växa. Hon tittar också på de så kallade kostigarna – de spontanta genvägar som folk i området tar – och låter dem bli en del av det naturliga rörelsemönstret.

  – Det är viktigt att arbeta med trädgården och hitta rätt växter för de planerade ytorna. En bra trädgård är en som du kan njuta av och inte behöver påta i hela tiden, det är mitt motto. Då kan du ligga i hängmattan och bara njuta, säger Caroline.

 3. Planera för projekt
  Ofta innebär större renoveringar eller underhållsåtgärder på fastigheten att även utemiljön påverkas. Då finns det möjlighet att ta ett nytt grepp om trädgården utan någon större extrakostnad.

  – När ett större projekt påverkar utemiljön är det bra att tänka större redan i planeringsfasen. Jag kan då prata med föreningen om vad som varit bra med den nuvarande trädgården och vilka utvecklingsmöjligheter den har. I detta skede tittar vi också på vad som ska bevaras och planerar då hur vi bäst kan rotslå och hålla liv i det som ska återplanteras, säger Caroline.

 4. Trygghet och känsla
  Utemiljön har en stor inverkan på människorna som bor och vistas i den. Därför är det också viktigt att tänka på hur de boende använder och upplever utemiljön. När en trädgård ska planeras eller få ett nytt uttryck är trygghet ett av ledorden som Caroline arbetar utifrån.

  – Växtlighet motverkar inte trygghet, tvärtom! Med växter kan vi skapa livfulla miljöer som inbjuder till utevistelse hela året. Vi kan också tillföra belysning på ett spännande sätt, givetvis med hänsyn till smådjur och insekters dygnsrytm, säger Caroline.

Förutom de fyra perspektiven arbetar också Caroline med att skapa en grön utvecklingsplan. Oavsett hur ni som bostadsrättsförening väljer att arbeta med er utemiljö så behöver växterna i den omsorg med ett visst intervall.

– Väldigt förenklat kan man säga att en grön utvecklingsplan är som en underhållsplan för utemiljön. Den är en bra hjälp till styrelsen för att kunna planera och avsätta medel för de åtgärder som trädgården behöver. Genom upprättande av en grön utvecklingsplan blir det väldigt tydligt när exempelvis träd och buskar behöver större beskäring, föryngring eller helt bytas ut och därigenom blir trädgården både mer kostnadseffektiv och får rätt skötsel, säger Caroline

Nyfiken på tjänsten?

Även om tjänsten är ny hos HSB Skåne har Caroline redan fått flera uppdrag. Vill din förening också upprätta en grön utvecklingsplan, få hjälp med klimatanpassning eller se över utemiljöns förutsättningar? Hör av dig till Caroline Nilsson på caroline.nilsson@hsb.se

Fastighetsförvaltning