Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Arbeta strategiskt med utemiljön

Har du någonsin funderat på utemiljöns betydelse för föreningen? Vilka känslor den väcker, vilka minnen den skapar och hur den kan bidra till en bättre levnadsstandard? Vi på HSB Skåne kan hjälpa er med utemiljön i bostadsrättsföreningar i Lund, Kristianstad, Hässleholm, Eslöv, Ystad och på andra orter.

Ett aktivt arbete med utemiljön innebär mycket mer än den dagliga skötseln. HSB Skånes utemiljöstrateg kan hjälpa er bostadsrättsförening genom att se på utemiljön både på kort och på lång sikt och ur fyra olika perspektiv.

Klimatanpassning

Vi kan hjälpa er förening med klimatanpassning. Det handlar bland annat om att planera för skugga, skapa livskraftiga miljöer för smådjur och insekter eller hjälpa trädgården att ta hand om stora mängder regn. Med rätt växter kan skugga skapas och ge positiv effekt på utemiljön inom en så kort period som 2–5 år. På längre sikt går det dessutom att påverka inomhusklimatet med det som skapas utomhus och då har föreningen samtidigt möjlighet att sänka sina driftskostnader.

Effektivitet i skötseln

Att arbeta med utemiljön ska både vara kostnads- och arbetseffektivt! Vi hjälper er att välja rätt växter för just er. Växterna planeras efter sina egenskaper och platsens förutsättningar för att minska skötselinsatsen så långt det är möjligt.

Planera för projekt

Ofta innebär större renoveringar eller underhållsåtgärder på fastigheten att även utemiljön påverkas. Då finns det möjlighet att ta ett nytt grepp om trädgården utan någon större extrakostnad.

Trygghet och känsla

Utemiljön har en stor inverkan på människorna som bor och vistas i den. Därför är det också viktigt att tänka på hur de boende använder och upplever utemiljön. När vi planerar er utemiljö gör vi de utefter era önskemål och behov kring användningen av utemiljön.

Grön utvecklingsplan

Oavsett hur er bostadsrättsförening väljer att arbeta med utemiljön så behöver växterna i den omsorg med ett visst intervall. Vi upprättar därför en grön utvecklingsplan åt er. En grön utvecklingsplan är som en underhållsplan för utemiljön. Den är en bra hjälp till styrelsen för att kunna planera och avsätta medel för de åtgärder som trädgården behöver. Genom upprättande av en grön utvecklingsplan blir det väldigt tydligt när exempelvis träd och buskar behöver större beskäring, föryngring eller helt bytas ut och därigenom blir trädgården både mer kostnadseffektiv och får rätt skötsel.

Kontakta oss för hjälp med utemiljön av vår utemiljöstrateg

Vi erbjuder utemiljöstrategen för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer utemiljöstrategen, någon av våra övriga specialisttjänster eller fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Fyll i formuläret så hör vi av oss!