Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

”HSB vill förändra och förbättra – bostadspolitiken gör det möjligt”

13 maj 2020 Seminarier, debattinlägg, remissvar, bevakning av boendefrågor och kontakt med regering och riksdag. HSB gör väldigt mycket mer än att ”bara” bygga och förvalta bostäder. – HSB har alltid velat förändra och förbättra. Bostadspolitik ligger i vårt DNA, säger Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund.

När HSB bildades 1923 var bostadsnöden i Sverige svår och det fanns ett skriande behov av bostäder som vanliga löntagare hade råd med. I dag, nästan 100 år senare, är bostadsbristen fortfarande stor, men mycket annat har förändrats. Under åren har HSB varit en stark aktör för att driva det goda boendet framåt, det vill säga välbyggda bostäder med god standard, stabil boendeekonomi och trygg gemenskap. Viktiga frågor som har förändrat samhället för fler än bara HSBs medlemmar.

I Linn Matics jobb ingår kontinuerlig bevakning av boendefrågor i Sverige, EU-parlamentet och våra nordiska grannländer. En hel del tid går åt till att i samråd med övriga HSB-organisationen besvara remisser på lag- och utredningsförslag, och att jobba framåt med nya problemställningar. Bostadspolitiska debatter under seminarier och i media tillhör vardagen.

– HSB driver en mängd olika frågor parallellt. Vi gör det för våra medlemmar och bosparare och för samhället i stort. Som Sveriges största bostadskooperation har vi ett ansvar för samhällsutvecklingen och att arbeta för ett hållbart boende.

Historiskt har HSB medverkat till en rad standarder och normer som i dag anses självklara. Tvättstugan är ett känt exempel, men även rinnande kallt och varmt vatten, badrum och standardiserade byggmått är sådant som – tidvis under motstånd – drivits framåt av HSB. Och arbetet med innovation inom boendet fortsätter idag inom HSB Living Lab, där det till exempel bedrivs forskning om hur vi kan leva mer resurssnålt och hållbart.

Linn Matic, samhällspolitisk chef om HSBs kärnfrågor:Ungas möjligheter på bostadsmarknaden
– I den bostadspolitiska debatten har vi länge drivit frågor om stöd för bosparande och startlån till den första bostaden så att fler ska kunna köpa en bostad. Vi vill också ha en översyn av kreditrestriktioner och flyttskatt som hindrar rörligheten på bostadsmarknaden.

Kostnadsbroms vid tomträtt
– Bostadsrättsföreningar där fastigheten är upplåten med tomträtt lever med en stor osäkerhet. När kommunal mark ökar i värde kan det bli kraftiga höjningar av tomträttsavgiften, något som slår direkt mot våra medlemmar. HSB vill se dels en kostnadsbroms som skyddar mot stora höjningar, dels möjligheter för bostadsrättsföreningar att köpa loss mark med samma rabatt som småhusägare får.

Tydlig och transparent ekonomi i bostadsrättsföreningar
– Att öppet redovisa olika nyckeltal är något som HSB framfört till den statliga utredning som för ett par år sedan hade i uppgift att lämna förslag inom konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Men än så länge har detta inte resulterat i någon ny lagstiftning, säger Linn Matic.

– Många tycker att det är svårt att tolka en årsredovisning, men med hjälp av nyckeltal får man snabbt en överskådlig bild av föreningens ekonomi. HSB har därför tagit fram en metod för det som vi kallar för Bostadsrättskollen – ett praktiskt verktyg för styrelsen som också ökar tryggheten för både befintliga medlemmar och alla som köper en bostadsrätt.

Läs mer om frågorna som HSB bevakar inom fastighetsrätt, miljö, energi och samhälle på hsb.se/regelkollen