På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Förändringar i regler för andrahandsuthyrning

Den 1 juli 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning. Synen på skäl för uthyrning har blivit något mer generös och föreningen får möjlighet att ta ut en avgift av den som hyr ut – men bara om stadgarna ändras.
Joi Grinde

Skäl för uthyrning

Lagstiftaren har haft för avsikt att synen på bostadsrättshavarens skäl ska vara mer generös. Lagtexten har ändrats till att det krävs ”skäl”, inte ”beaktansvärda skäl” som tidigare.

Exempel på två situationer där skälen är tänkta att vara mer generösa än tidigare:

  • Det bör i regel vara möjligt att få tillstånd att upplåta en lägenhet till en närstående.
  • Om en bostadsrätt är svårsåld bör en andrahandsupplåtelse kunna komma ifråga under en övergångsperiod (normalt max 1 år).

Nu, liksom tidigare, krävs alltid att tillstånd söks av styrelsen. Ingen förändring beträffande bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra tillstånd.

Lagändringen innebär också att bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften har ett maxtak om 10 % av prisbasbeloppet per år och en begränsning finns om avgiften endast hyrs ut under en del av ett år. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i föreningens stadgar.

Den bostadsrättshavare som inte sköter betalningen av avgiften för andrahandsupplåtelse riskerar att få sin bostadsrättslägenhet förverkad. Om försummelsen endast är av ringa betydelse eller om betalning sker inom återvinningsfristen kan nyttjanderätten till bostadsrätten inte förverkas.

Utöver schablonavdraget får du, och eventuella delägare, göra avdrag för den avgift som du/ni har betalat till bostadsrättsföreningen under den tid som bostadsrätten har varit uthyrd.

Avgift för andrahandsupplåtelse kräver stadgeändring

Om en bostadsrättsförenings stadgar inte överensstämmer med lagtext gäller alltid lagtexten. Men för att bostadsrättsföreningen ska få ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse så krävs det att avgiften framgår av stadgarna och därför krävs en stadgeändring.

2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 4, är uppdaterade utifrån de nya reglerna kring andrahandsupplåtelse.  

Varje bostadsrättsförening får själv ta ställning till om man önskar anta de nya normalstadgarna, respektive göra nya ändringar i aktuella paragrafer, som alltså möjliggör att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Beslut om stadgeändring måste alltid tas på två på varandra följande föreningsstämmor.