På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Trygghetsgaranti

Du som köper en ny bostadsrätt av oss får HSBs Trygghetsgaranti via bostadsrättsföreningen. Den ger dig en större trygghet än vad lagen kräver och innebär bland annat:
  • HSB köper in lägenheter som är osålda inom 3 månader efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.
  • HSB köper in återlämnade lägenheter från bostadsrättsföreningen.
  • HSBs Trygghetsgaranti gäller under 7 år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om vissa lägenheter blir osålda eller lämnas tillbaka.

Fem års garanti på fastigheten

Garantitiden för fastigheten är fem år. Strax innan den går ut har bostadsrättsföreningen rätt att kalla till en garantibesiktning. Entreprenören är då skyldig att rätta till eventuella fel som uppkommit under garantitiden som denne anses ansvarig för. Småfel ska åtgärdas senast i samband med garantibesiktningen, större fel ska åtgärdas snarast. Du anmäler eventuella
fel i din bostad till din bostadsrättsförening, som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra dem till entreprenören och påpeka eventuella fel i fastigheten.

Besiktning redan efter två år

För att snabba upp åtgärdandet av fel görs vanligtvis en besiktning redan två år efter inflyttningen. Tvåårsbesiktningen gäller fel som har inträffat under garantitiden fram till denna tidpunkt och som entreprenören anses ansvarig för.

Vi stöttar din bostadsrättsförening hela vägen

HSB tillsätter en styrelse som tar ansvar för bostadsrättsföreningens administration och ekonomi under byggtiden och fram till att ni som flyttar in tar över. Vid den första stämman efter inflyttning utser ni som bor i huset två ledamöter och en suppleant till styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Din nya bostadsrättsförening är medlem i HSB vilket innebär att den får professionell hjälp och stöd. Medlemskapet ger din bostadsrättsförening möjlighet att ställa krav och påverka HSB. I alla HSB bostadsrättsföreningar finns det en HSB ledamot som ger stöd och kunskap till föreningens styrelse.HSB utser en professionell revisor med särskild kunskap om bostads-rättsföreningar.

Som medlem i HSB har du och bostadsrättsföreningen rätt att ta del av en mängd gemensamma inköpsavtal. Det gäller allt från försäkringar och bonära tjänster som städning till tidningar och målarfärg.

HSB erbjuder ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. När vi bygger vet vi att vi ska förvalta fastigheten en lång tid framöver. Därför är vi också särskilt måna om att bygga din bostad med hög kvalitet.