På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Bostadsrätt- en juridisk guide

Får grannen spela dödsmetall mitt
i natten? Har min exsambo rätt till halva lägenheten nu när vi gjort slut? Här reder vi ut de vanligaste frågorna inom boendejuridik – en gång för alla
Bostadsjuridik- att hålla koll på

1. Störande grannar

Oljud är ett av de vanligaste skälen till konflikter i en bostadsrättsförening. Vad som upplevs som störande är högst subjektivt. Någon irriterar sig på starka matlagningsdofter medan en annan stör sig på ljud från barnlek.

Du som bor i lägenhet är skyldig att inte utsätta dina grannar för störningar. Hög musik, skrik och bråk som uppgår till en viss ljudnivå och som är ofta återkommande kan vara störningar i bostadsrättslagens mening. Normala levnadsljud som exempelvis lekande barn, dammsugning och spolande i kranar är däremot en naturlig del av livet och är därmed inte störningar i bostadsrättslagens mening. Enstaka fester torde inte heller vara en störning i bostadsrättslagens mening. Ofta har bostadsrättsföreningen satt trivselregler som du bör följa för alla medlemmars trevnad.

Majoriteten av de störningsärenden som HSBs jurister handlägger gäller ljud och oljud som exempelvis musik och skrik. Även dofter kan vara sådana störningar som står i strid med bostadsrättslagen.

Om du har problem med en granne som stör bör du, om det går, ta kontakt med grannen. Prata och försök hitta en lösning som ni båda är nöjda med. Om störningarna fortsätter trots samtalsförsöket bör du prata med styrelsen. Det är bra att skriva ner när och hur störningarna inträffade innan du pratar med styrelsen eftersom ord ofta står mot ord.

Om styrelsen konstaterar att det är störningar som inte ska behöva tålas ska styrelsen vidta nödvändiga åtgärder. Första steget kan många gånger vara att styrelsen pratar med den störande grannen. Fortsätter störningarna ska bostadsrättsföreningen skicka en så kallad anmodan att vidta rättelse. Det innebär att bostadsrättshavaren som stör måste sluta med det störande beteendet. Om bostadsrättshavaren ändå fortsätter med störningarna kan bostadsrättsföreningen säga upp den som stör till avflyttning. När bostadsrättshavaren avhysts ansöker föreningen om tvångsförsäljning under förutsättning att någon frivillig överenskommelse inte kan nås.

Om den som stör inte accepterar uppsägningen kan bostadsrättsföreningen stämma bostadsrättshavaren för att få honom eller henne avhyst. Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten och sedan vidare till Högsta domstolen. De senare kräver dock prövningstillstånd.

Om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening och önskar hjälp med ett ärende avseende störningar är du välkommen att söka kontakt med HSBs jurister via juristerna@hsb.se.

2. Bostadsföreningens eller mitt ansvar?

När är det bostadsrättsföreningens ansvar och när är ansvaret ditt? Nedan reder vi ut dina frågetecken.

Den som bor i en bostadsrätt har ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren bland annat ska sköta nödvändiga renoveringar av sådana delar som är på bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna i bostadsrättsföreningen. I stadgarna kan du även läsa mer om exakt vad som bostadsrättsföreningens har ansvar för att åtgärda.

Vem ansvarar för vattenskadan?

Ventilationssystemet är ofta bostadsrättsföreningens ansvar, vilket exempelvis innebär att du inte får byta köksfläkt om den är en del av husets ventilation. Kolla i stadgarna och fråga din bostadsrättsförening vad som gäller om du känner dig osäker. Du är även välkommen att ringa till HSB Medlemsrådgivning på telefonnummer 0771–472 472 för kostnadsfri generell juridisk rådgivning på helgfria vardagar mellan klockan 9.00 och 15.00.

Skulle exempelvis en vattenskada uppstå i din lägenhet och ditt golv blir förstört på grund av detta är det ditt ansvar att reparera ytskikten medan bostadsrättsföreningen ansvarar för att åtgärd eventuella skador på bjälklaget. Grannen under dig är ansvarig för att åtgärda sitt innertak om det fått skador på grund av vattenskadan. Om det är en trycksatt kall- eller varmvattenledning som gått sönder är bostadsrättsföreningen ansvarig för att åtgärda även sådana delar som är på bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt stadgarna. Detta eftersom det räknas som en vattenledningsskada, vilket regleras på ett annat sätt än vanliga vattenskador.

Om grannen under dig eller bostadsrättsföreningen kan visa att skadan uppstått på grund av att du exempelvis renoverat på ett icke fackmannamässigt vis så kan de rikta skadeståndsanspråk mot dig.

Om du vill göra större förändringar i lägenheten, exempelvis göra ingrepp i bärande konstruktioner eller ändra vissa ledningar, måste du be om tillstånd från bostadsrättsföreningen. Du får inte påbörja några renoveringsåtgärder på sådana delar som är på bostadsrättsföreningens underhållsansvar enligt stadgarna innan bostadsrättsföreningen gett tillstånd till det.

3. Juridik- när man bor tillsammans

Varför ska vi skriva ett samboavtal?

– Det ska skrivas om ni inte vill följa sambolagens regler om bodelning vid separation eller dödsfall. Bodelning inne- bär att bostaden och saker i bostaden som ni köpt tillsammans, inför eller under samboförhållandet, delas mellan bägge parter, säger Eva Sörqvist.

Jag köpte en lägenhet för fem år sedan och min sambo flyttade in för tre år sedan. Nu separerar vi – vad händer med lägenheten?

– Om du köpte lägenheten för att bo där själv och din sambo flyttade in senare så är lägenheten inte sambo- egendom och behöver inte bodelas. Det spelar ingen roll om ni hjälpts åt att betala räntor och lån.

Varför är det viktigt med samboavtal?

– Om den ena parten har lagt en stor summa pengar i lägenheten kan det vara extra viktigt med ett samboavtal och eventuellt också att ni upprättar ett skuldebrev er emellan. Som sambo bör du alltid tänka igenom vad som ska hända med din egendom vid dödsfall eller separation.

Vad händer med mina egna saker som jag köpt om vi separerar?

– All egendom som inte är samboegendom, det vill säga saker som du köpt bara till dig själv, tillfaller dig och bodelas inte.

Tips på hur vi gör praktiskt för att upprätta ett samboavtal?

– Det säkraste är att vända er till en familjerättsjurist så att det upprättas rätt handlingar just för er och att det håller juridiskt.

Finns det andra avtal vi bör teckna när vi blir sambor?

– Till skillnad mot makar ärver sambor inte varandra. Vill du skydda din sambo är det därför bra att skriva testamente, så den ena parten kan ha möjlighet att bo kvar i lägenheten vid ett eventuellt dödsfall. Det är särskilt viktigt om ni har barn. Att skriva testamente gör det möjligt att låta den efterlevande sambon behålla så mycket som möjligt.

Vad händer om vi gifter oss?

– Då ska all egendom bodelas mellan er, så även om du har köpt lägenheten själv ska den delas lika vid separation om ni skiljer er. Vill ni att viss egendom (till exempel en lägenhet) ska vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning kan ni skriva ett äktenskapsförord. Tänk på att ett testa- mente är en färskvara, som kan behövas skrivas om vid en förändrad livssituation.

Vad ska vi tänka på när vi skriver ett avtal?

– Att precisera vilken egendom som ska bodelas. Ni ska också ha var sin kopia av avtalet. Det kan bevittnas av två personer, men det är inget krav som med ett testamente.

4. Hyra ut- vad gäller juridiskt?

Om du ska låta någon annan bo i din lägenhet måste du ha skriftligt godkännande från föreningen. Detta gäller oavsett om du tar betalt eller inte.

Att hyra eller låna ut din lägenhet i andra hand utan lov kan vara en grund för att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och att du kan bli uppsagd. Så tänk därför alltid på att be om godkännande av styrelsen i god tid före upplåtelsen.

Det är en stark rekommendation att du skriver ett avtal med hyresgästen där saker som hyrestid, uppsägning och hyra finns med för att undvika att det blir diskussioner och problem senare.