På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Det får du göra på balkongen

Balkongen och uteplatsen kan användas till mycket. Men det
gäller att veta vad som är tillåtet. Grilla? Skaka sängkläder?
Sola naken? Vi reder ut vad som gäller.

Sätta upp vindskydd

Ett enkelt vindskydd som inte fästs i fastigheten är oftast tillåtet, men kolla först med din förening, som till exempel kan ha önskemål om färgval.

Sätta upp markis

Du behöver tillstånd från föreningen för att fästa markisen i fastigheten. Din förening kan också ha riktlinjer för färgval för en enhetlig fasad. Markisen måste också monteras på rätt sätt för att skador ska undvikas.

Glasa in

Det beror på hur balkongen sitter på huset och var huset ligger. Det krävs alltid tillstånd av föreningen samt bygglov eller bygganmälan för att glasa in en balkong eller uteplats.

Grilla

Det beror på din förenings ordningsregler och om räddningstjänsten utfärdat förbud för ditt område. Många föreningar tillåter ingen grillning alls på grund av störande matos och brandrisk. Andra föreningar tillåter elgrill men inte kol- och gasolgrill. Brandkåren rekommenderar enbart elgrill. Hör med grannarna så att de inte störs av oset innan du tänder på. Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa.
Tips! Använd en klotgrill en bit ut på gården i stället.

Förvara gasolbehållare

På en öppen balkong får du ha behållare med storlek P11 (max 30 liter). På en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus, du får förvara behållare med volymen högst 5 liter.

Sola naken

Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker.

Lyssna på musik

Går bra om det inte är så högt att du stör grannarna. Försök undvika höga ljud och samtal på balkongen kvälls- och nattetid. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade och i sådana fall säga till. Fortsätter störningarna kan föreningen i värsta fall säga upp den boende.

Skaka sängkläder och piska mattor

Det brukar inte vara tillåtet eftersom grannarna kan besväras av damm och partiklar som kommer in på balkong eller genom öppna fönster. Använd gården eller piskbalkong.

Borsta hunden

Se Skaka sängkläder ...

Mata fåglar

Det brukar inte vara tillåtet i flerbostadshus av hygieniska skäl. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära för höga ljudnivåer av exempelvis måsskrik.

Hänga upp blomlådor

Det finns ofta ordningsregler om att de ska hänga inåt balkongen och inte utåt på grund av olycksrisken och eftersom de kan skräpa ner på balkonger och uteplatser längre ner i huset.

Sätta upp parabol

Du kan ha en parabol väl förankrad i t.ex. ett betongfundament stående på balkonggolvet. Anordningen måste vara säker och parabolen får normalt sett inte befinna sig utanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att fästa parabolen på fastigheten, till exempel på balkongräcket eller fasaden, utan tillstånd av föreningen.

Skotta bort snö

Inte över balkongräcket.

Rökning

Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök, men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd.

Till dig som har uteplats

  • Ni får gräva en liten sandlåda till barnen. Alternativet är en fristående sandlåda.
  • Ni år gräva en bassäng, men det kan krävas marklov från kommunen om du gräver djupare än 50 cm. Använd annars en fristående liten pool.
  • Ni får sätta upp staket runt uteplatsen, men det kan krävas bygglov för plank. Hör med din kommun exakt vad som gäller där du bor. Tänk på sikten om du bor vid en korsning eller gång- och cykelbana.
  • Ni får plantera en häck. Håll den i vårdat skick och tänk på sikten om du bor vid en korsning.

OBS!
Kontakta alltid föreningen samt kontrollera stadgar och ordningsregler innan du gör ingrepp på din uteplats. Föreningen kan också ha anvisningar för hur en uteplats ska skötas och vad som är tillåtet.