På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Det får du göra på balkongen

Balkongen och uteplatsen kan användas till mycket. Men det
gäller att veta vad som är tillåtet. Grilla? Skaka sängkläder?
Sola naken? Vi reder ut vad som gäller.

Sätta upp vindskydd

Ett enkelt vindskydd som inte fästs i fastigheten är oftast tillåtet, men kolla först med din förening, som till exempel kan ha önskemål om färgval.

Sätta upp markis

Du behöver tillstånd från föreningen för att fästa markisen i fastigheten. Din förening kan också ha riktlinjer för färgval för en enhetlig fasad. Markisen måste också monteras på rätt sätt för att skador ska undvikas.

Glasa in

Det beror på hur balkongen sitter på huset och var huset ligger. Det krävs alltid tillstånd av föreningen samt bygglov eller bygganmälan för att glasa in en balkong eller uteplats.

Grilla

Det beror på din förenings ordningsregler och om räddningstjänsten utfärdat förbud för ditt område. Många föreningar tillåter ingen grillning alls på grund av störande matos och brandrisk. Andra föreningar tillåter elgrill men inte kol- och gasolgrill. Brandkåren rekommenderar enbart elgrill. Hör med grannarna så att de inte störs av oset innan du tänder på. Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa.
Tips! Använd en klotgrill en bit ut på gården i stället.

Förvara gasolbehållare

På en öppen balkong får du ha behållare med storlek P11 (max 30 liter). På en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus, du får förvara behållare med volymen högst 5 liter.

Sola naken

Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker.

Lyssna på musik

Går bra om det inte är så högt att du stör grannarna. Försök undvika höga ljud och samtal på balkongen kvälls- och nattetid. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade och i sådana fall säga till. Fortsätter störningarna kan föreningen i värsta fall säga upp den boende.

Skaka sängkläder och piska mattor

Det brukar inte vara tillåtet eftersom grannarna kan besväras av damm och partiklar som kommer in på balkong eller genom öppna fönster. Använd gården eller piskbalkong.

Borsta hunden

Se Skaka sängkläder ...

Mata fåglar

Det brukar inte vara tillåtet i flerbostadshus av hygieniska skäl. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära för höga ljudnivåer av exempelvis måsskrik.

Hänga upp blomlådor

Det finns ofta ordningsregler om att de ska hänga inåt balkongen och inte utåt på grund av olycksrisken och eftersom de kan skräpa ner på balkonger och uteplatser längre ner i huset.

Sätta upp parabol

Du kan ha en parabol väl förankrad i t.ex. ett betongfundament stående på balkonggolvet. Anordningen måste vara säker och parabolen får normalt sett inte befinna sig utanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att fästa parabolen på fastigheten, till exempel på balkongräcket eller fasaden, utan tillstånd av föreningen.

Skotta bort snö

Inte över balkongräcket.

Rökning

Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök, men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd.

Till dig som har uteplats

  • Ni får gräva en liten sandlåda till barnen. Alternativet är en fristående sandlåda.
  • Ni år gräva en bassäng, men det kan krävas marklov från kommunen om du gräver djupare än 50 cm. Använd annars en fristående liten pool.
  • Ni får sätta upp staket runt uteplatsen, men det kan krävas bygglov för plank. Hör med din kommun exakt vad som gäller där du bor. Tänk på sikten om du bor vid en korsning eller gång- och cykelbana.
  • Ni får plantera en häck. Håll den i vårdat skick och tänk på sikten om du bor vid en korsning.

OBS!
Kontakta alltid föreningen samt kontrollera stadgar och ordningsregler innan du gör ingrepp på din uteplats. Föreningen kan också ha anvisningar för hur en uteplats ska skötas och vad som är tillåtet.