På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Parkeringar och garage

Vad gäller egentligen när bostadsrättsföreningen vill säga upp en garageplats eller parkeringsplats?
Parkeringsskylt

Min bostadsrättsförening vill säga upp min garageplats. Hur går det till?

En garageplats ses som en lokalhyresrätt enligt 12 kap. jordabalken såvida den inte enligt bostadsrättsupplåtelsen utgör en del av bostadsrätten. Är det en lokalhyresrätt måste den sägas upp skriftligen. Om hyresavtalet löper på obestämd tid gäller nio månaders uppsägningstid såvida inte en längre uppsägningstid har avtalats mellan parterna. Uppsägningen görs då till det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader. 

Skulle hyresavtalet vara på bestämd tid beror uppsägningstiden på längden av detsamma. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar har hyresavtal som löper på bestämd tid om tre månader med tre månaders förlängning. Vid sådan utformning på avtalet kan tre månaders uppsägningstid tillämpas.

Min bostadsrättsförening vill säga upp min parkeringsplats. Hur går det till?

Till skillnad från garage rör det sig inte om en lokalhyresrätt när det är fråga om parkeringsplatser utomhus. Det är istället jordabalkens regler om lägenhetsarrende som tillämpas. Parterna kan fritt avtala om uppsägningstid i dessa avtal. Har uppsägningstiden inte reglerats i avtalet gäller att uppsägning ska ske senast sex månader innan den 14 mars (fardag) och upphör då den 14 mars.