På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Så sparar du energi

El innebär ofta en stor utgift, men med enkla medel kan du minska din energianvändning. Här tipsar vi om hur du ska gå tillväga.
6 tips på hur du sparar energi.

Fyll upp diskmaskinen

Kör alltid en välfylld diskmaskin. Om du minskar antalet gånger du diskar i maskin med 20 procent kan din elanvändning minska med cirka 160 kilowattimmar per år. Dessutom sparar du cirka 300 liter vatten. Om du måste skölja av disken innan du sätter den i maskinen, gör det då i kallt vatten.

Frosta av

Ju mindre frost i kyl och frys desto mindre energi drar dina vitvaror. Frosta därför av kyl och frys minst en gång per år, gärna under hösten eftersom det bildas mer frost under sommaren. Tänk även på att tina matvaror i kylen. Dels påverkar det kvaliteten på det du tinar, dels drar kylen mindre energi när du tinar i den. Om du däremot tinar mat i varmvatten eller i mikro drar du extra energi.

Byt ut lamporna

Bara knappt tio procent av den el som går till en glödlampa ger faktiskt ljus, resten omvandlas till värme. Genom att byta ut alla glödlampor till lågenergilampor kan du minska elbehovet för din belysning med 80 procent. Varje 60-wattsglödlampa som ersätts med en lågenergilampa innebär en besparing på cirka 500 kronor, om man räknar in elkostnaden under hela lågenergilampans brinntid. 

Tvätta på lägre värme

Du kan spara en hel del energi genom att alltid fylla tvättmaskinen full. Fyller du maskinen med ytterligare ett kilo tvättvarje gång kan du minska antalet tvättillfällen och därmed energiåtgången med cirka 25 procent. Tänk också på att sänka temperaturen från 90 till 60 grader, eller till och med 40 grader om tvätten inte är så hårt smutsad. Det sparar du många kilowattimmar på.

Förkorta sången i duschen

Visste du att den som duschar fem minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 1 000 kilowattimmar per år? Om du byter
 till snålspolande munstycke eller kortar ned din duschtid från tio till 
fem minuter så halverar du energi-
användningen.

Låt laddaren vila och stäng av tv:n

Apparater och laddare som står på drar energi även när de inte används. Tomgångseffekten för batteriladdare och transformatorer kan vara fem watt eller mer. En laddare som står på jämt förbrukar cirka 40 kilowattimmar på 
ett år. Om du stänger av din tv med 
strömbrytaren sparar du inte bara energi, du minskar även brandrisken.

Mer information:

http://www.hsb.se/goteborg/om-hsb/hallbarhet/miljo/
https://www.hsb.se/stockholm/brf/gravyren/miljo/nagra-enkla-tips-att-spara-energi/