På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Avfall och utfall

Vårt avfall påverkar miljö och klimat genom resursslöseri, transporter, förbränning och utsläpp. Med ett välskött avfallssystem kan miljöbelastningen minskas.
Lastbil

Det finns en rad alternativ när det kommer till sophantering, men kommunens renhållningsordning och avfallsplan styr över bostadsrättsföreningens möjligheter att välja och organisera sitt avfallssystem. Kanske är det därför traditionella soprum fortfarande är vanligast. Det är ett flexibelt system vid förändrad mängd sopor och eventuella krav på nya och utökade fraktioner för avfall. Däremot kanske det inte är det bästa för miljön.

Alternativa lösningar

Underjordsbehållare är ett yteffektivt alternativ som inte kräver någon tung manuell hantering vid tömning. Övergång från soprum till underjordsbehållare är ofta fullt genomförbart. Ett annat alternativ är hypermoderna sopsugar, något som bland annat HSB brf Malö i Göteborg har installerat. Sopsugarna är tekniskt avancerade system som kan ta hand om komposterbart avfall och minskar behovet av gatutransporter. Vill man ha en sådan krävs det stora investeringar, samverkan mellan många hushåll och kommunal medverkan.

– Vilket avfallssystem som är bäst för miljön går att diskutera. Det beror mycket på de lokala förutsättningarna. System med så få transporter som möjligt är bra, även om det alltid är positivt att sortera förpackningar, säger Magnus Ulaner, miljö- och hållbarhetschef på HSB Riksförbund, och fortsätter:

– Oavsett vilket avfallssystem ni har är en bra miljöåtgärd att sortera ut matavfall. Om detta inte redan är ett kommunalt krav lägger bostadsrättsföreningen till något som bidrar till produktion av biogas och miljövänligt bränsle.

Att manuellt sortera ut matavfall kräver inga större insatser. Men det finns även tekniskt avancerade lösningar. Som exempel kan HSB brf Hilda i Malmö nämnas. I samband med ett stambyte satte de in ett extra avloppsrör i köken – och har därmed förberett för avfallskvarnar.

Sortera mera

För tidnings- och förpackningsinsamling bär Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) med sina återvinningsstationer ansvaret. Engagemang för miljö och boendeservice har dock gjort att allt fler bostadsrättsföreningar i HSB har organiserat egen fastighetsnära källsortering. I de fallen bör styrelsen tydligt informera och säkerställa att avfallet verkligen sorteras som det är tänkt.

– Information till medlemmarna är jätteviktigt. Kommer det exempelvis in farligt avfall i hushållssoporna blir det problem vid förbränning och i slutändan aska med farliga ämnen. Genom att upplysa medlemmarna om sådant kan man minska föreningens miljöbelastning. Det bästa sättet att få ut information är att använda befintliga kanaler som hemsidan, nyhetsbrev och anslagstavla. Man kan också ordna utbildningsträffar eller kanske en guidad visning i soprummet, säger Magnus Ulaner.

– Fungerar inte källsorterings- eller grovavfallsrum får styrelsen fundera på att kanske upprätta ett avfallssystem med öppettider några gånger i veckan, kanske bemannat. Eller om det hela ska avslutas. Den typen av överväganden behöver ­styrelsen göra löpande, säger Magnus och avslutar med några återanvändningstips:
– Anordna en loppis, tipsa om närmaste secondhandbutik, påminn om Blocket, Tradera och liknande tjänster samt lämna utrymme på hemsidan för ett bortskänkes- och bytesforum.