På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSB Living lab - En flytt in i framtiden

Kan man tvätta utan vatten? Det är en av frågorna som forskarna ska besvara i HSB Living Lab. I det här bostadshuset ska hyresgästerna bo och leva sina liv mitt i ett världsunikt experiment.
HSB Living Lab

Det kommer inte att sitta en forskare i vardagsrumssoffan hemma hos HSB Living Labs trettiotalet hyresgäster. Däremot kommer det finnas ungefär 4 000 sensorer runt om i byggnaden som mäter allt från koldioxidhalten i luften till hyresgästernas varmvattenanvändning. I det här experimenthuset ska HSB tillsammans med forskare och en rad samarbetspartner ta reda på hur framtidsmänniskan kan bygga och bo på ett sätt som är hållbart och tar hänsyn till jordens begränsade resurser.

Flexibla hus

Huset blir flexibelt. Det innebär till exempel att fasaden lätt kan bytas ut och att de boende får prova olika ytskikt och tekniker i hemmet. På så vis kan vi testa egenskaperna hos olika material och ta reda på sådant som hur vi lagar mat i framtiden.

Minskad resursförbrukning

Intill lägenheterna kommer man att utveckla klädskåp som fräschar upp smutstvätten utan vatten och i stället för tvättpelare byggs en tvättstudio. Tanken är att de boende ska tvätta tillsammans och kanske till och med dela maskin i en studio som är mer som en mötesplats än en tvättstuga. Enligt forskarna kan det motverka ofrivillig ensamhet samtidigt som det är resurseffektivt.

– Vi vill hitta innovationerna som gör det lätt för de boende att inte slösa med exempelvis vatten och energi, säger Greg Morrison,professor på avdelningen Bygg- och miljöteknik på teknikhögskolan Chalmers.

Hållbar livsstil

Hyresgästerna ska leva sina liv precis som vanligt. Hela poängen är att tekniken och bostaden ska stötta en hållbar livsstil. I tio år ska HSB Living Lab stå mitt på Chalmers campus i Göteborg. Allt började med att HSB ville veta mer om framtidens boende och bestämde sig för att bygga ett experimenthus tillsammans med bland andra Chalmers. I dag är allt från arkitekter till teknikkonsulter och badrumstillverkare med i projektet. HSB Living Lab ska sätta tänderna i alla områden som handlar om hållbarhet och boende.

– Hela poängen är att våra innovationer ska resultera i konkreta lösningar som många kan ha nytta av. Vi får aldrig fastna i teststadiet.

Så kommer barnbarnen att leva

Det är kostsamt att bygga och bostadsrätten är köparens kanske största investering i livet. Enligt Sanna Edling vill varken HSB eller köparen laborera med den investeringen. Hon tror att det kan vara en förklaring till att det tar tid för byggbranschen att plocka upp nya innovationer.

– HSB Living Lab blir en efterlängtad plattform där vi kan testa oss fram och våga ta risker. Nu ska vi ta reda på hur våra barn och barnbarn kommer att leva sina liv.

Länkar:

Detta är HSB Living Lab:

På senare tid har allt fler Living Labs poppat upp runt om i världen. De flyttar forskningen från labbet, ut i verkligheten. I praktiken betyder det att innovationer testas och utvecklas samtidigt som människor använder dem.

HSB Living Lab är unikt eftersom forskningen äger rum hemma hos de boende som lever sina liv precis som vanligt. Hittills har living labs varit forskningsmiljöer som människor flyttar in i under en begränsad tid.

Aktörer bakom HSB Living Lab:

HSB, Chalmers och Johanneberg Science Park är huvudpartners i projektet. Peab, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Electrolux, Tengbom, Tieto och Vedum är övriga partners.

Nasa ♥ HSB Living Lab

Rymdfarkost eller bostadshus spelar ingen roll. I båda fallen måste boendet fungera trots knappa resurser. Det är en insikt som har fått Nasas rymdforskare att intressera sig för HSB Living Lab. För innan en flera år lång rymdresa till Mars är genomförbar måste rymdforskarna lösa vardagsproblem som hur astronauterna får rena kläder utan vatten och hur de ska ta hand om sitt avfall. Vissa av svaren hittar de i HSB Living Lab medan vi jordbor kan lära oss av astronauterna. Nasa har exempelvis utvecklat ett system som automatiskt suger upp och tar tillvara duschvatten. Det kan bli en oumbärlig innovation i framtidens hem – när vatten är guld värt.