På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSB bygger miljösmart

Hållbara material, bättre boenden och utfasning av farliga ämnen. HSB bygger för framtiden.
HSB bygger hus för framtiden

Solens ljus som strålar in genom de helt nya fönstren faller fantastiskt vackert på träparketten. Det är ljust och fräscht – en drömmiljö för den som snart får flytta in. Men boendeklimatet är inte den enda miljöfaktorn som är tillgodosedd i HSBs brf Bällstaån som just nu produceras i Sundbyberg utanför Stockholm. Hela byggprojektet är miljöcertifierat enligt ett system som Sweden Green Building Council tagit fram. Med den kan byggnaderna sprida hållbar metallglans med certifieringsnivåerna Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld. 

De sköna solstrålarna i brf Bällstaån tas tillvara som solvärmelaster, och var och en av lägenheterna byggs med största möjliga energieffektivitet. Det är en del i målet att alla byggnader i Europa ska vara nära-nollenergibyggnader senast 2021. Och en fullständigt logisk utveckling, enligt arkitekten Vera Halla på Origo arkitekter, som har jobbat med brf Bällstaån.

– Att tänka på miljön och energitillgången är en självklarhet för oss. Som företag såväl som individer har vi en del i ansvaret för miljön och framtiden, säger hon.

Tidigare i år lade Boverket fram en rapport till regeringen med förslag på vilka krav som ska ställas på nyproduktioner, för att nå de internationella målen. Vera Halla menar att ett energieffektivt byggande är brett efterfrågat hos både beställare och bostadsköpare. 

– Även om certifieringskraven är förhållandevis nya, går utvecklingen mot att man mer och mer använder sig av dem på djupet. Vi ser en framtid av enbart energieffektiva bostäder inom nyproduktionen, säger hon.

Själva miljöcertifieringen är en garanti för att säkerställa att byggnaden uppfyller miljökraven för låg energianvändning, god inomhusmiljö gällande ljud, luft, klimat och dagsljus samt rätt val av material och byggvaror.

– För oss är det ett verksamhetsmål att alla våra hus projekteras och byggs för att klara Miljöbyggnad med betyget silver. Att husen som byggs är energieffektiva gynnar miljön för oss alla och även ekonomin för dem som bor i husen, säger Johanna Andersson, projektledare på HSB Bostad.

Hon har bland annat arbetat med brf Lill-Jan i Norra Djurgårdsstaden, som var det första HSB-huset i ­Stockholm att klara Miljöbyggnad betyg silver. Nu planeras där nästa projekt, brf Broparken, miljösäkrat med hållbara gröna lösningar. 

– Det är en stor fördel att det finns ett certifieringssystem att förhålla sig till. Men det finns en del brister som visar att det ännu inte är helt färdig-utformat. Exempelvis är det i vissa fall omöjligt att bygga ett hus som klarar nivåerna för dagsljusintag i innerstan, där det skuggas av andra hus. Då kan man inte miljöcertifiera det huset alls, trots att det andra uppfylls. Men det hoppas och tror jag kommer förändras i takt med utvecklingen, säger Vera Halla som bekräftar att efterfrågan på miljövänliga boenden ökar. 

– Idag är många medvetna om vikten av hushållning med våra gemensamma resurser, förutom att man gärna vill ha inflytande över faktorer som påverkar ens boendekostnad. Vi tror att man uppskattar att vara välinformerad. Individuell energimätning ger möjlighet till individuellt ansvarstagande, säger Vera Halla.

Forskning för framtidens hållbara byggprojekt kommer inom kort att bedrivas i HSB Living Lab – ett forskningscentrum som även kommer att fungera som hem för studenter och forskare. Fokus kommer att ligga på såväl teknologi som hållbar design – utan att dra ner levnadsstandarden.