På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Modernisera tvättstugan - en lönsam affär

14 200 – så många tvättstugor finns i dag inom HSB. Det är där de
största energitjuvarna bor och en uppdatering av tvättstugan är en
av de enskilt mest effektiva sakerna att satsa på för att minska
föreningens miljöpåverkan.

Torkutrustning: största energitjuven

En energisnål tvättstuga är både värdefullt för föreningens ekonomi och ett bidrag till HSBs gemensamma miljömål. Medan utvecklingen har lett till energisnålare tvättmaskiner har utvecklingen på torksidan dock släpat efter.

– Torkutrustning som evakuerar varmluft är stora energitjuvar, säger Roland Johansson, tvättstugeexpert.

Nyligen utförde vi under HSBs projektledning ett Bebo-projekt där många maskiner testades. Maskinerna med ny värmepumpsteknik gav bäst resultat. Med sådan teknik sänks energianvändningen mycket och att övergå till det är, enligt Roland Johansson, det bästa sättet att göra något åt energislöseriet. Vad återbetalningstiden för sådan utrustning är varierar förstås från förening till förening.

– Det är lönsamt att installera en värmepumpstumlare som ersättning även för en ny frånluftstumlare.

Spara tusenlappar på ny maskin

En tvättmaskins livslängd är i allmänhet runt 15 år, men om maskinerna är äldre än 8–10 år är det förmodligen lönsamt att byta ut dem mot ett grönare alternativ. Marknadens i dagsläget mest energieffektiva tvättmaskiner är varm- och kallvattenanslutna med automatisk vägning och dosering av tvättmedel. Det här är maskiner som kan reducera anslutningseffekten. Något som, enligt Roland Johansson, kan sänka kostnaderna för elabonnemang och kostnaden för el med cirka 30 000 kronor per tio år och maskin. Vad gäller lämpligt antal maskiner är Boverkets norm en tänkbar referenspunkt: antal lägenheter multiplicerat med 0,5 kilo delat med tvättmaskinens kapacitet (normalt 6,5 kilo).

Se också över ventilationen i tvättstugan. Tyvärr är det mycket vanligt att den är fel-dimensionerad med längre torktider, mögelproblem och ökad miljöbelastning samt energi- och driftkostnad som följd.

Rymdtvätt

År 1925 var HSB först med att lansera gemensam tvättstuga i flerbostadshus på Röda Bergen i Stockholm och i dagsläget har många föreningar supermoderna tvättstugor med energisnåla maskiner. Genom forskningsprojektet om framtidens boende, HSB Living Lab, utvecklar HSB framtidens tvättstuga. Allt i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Johanneberg Science Park. Även företrädare för USAs federala rymdmyndighet Nasa deltar.

– I dag kan man inte tvätta i en rymdfarkost så Nasa är väldigt intresserade av framtidens tvätteknik, berättar Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.

I HSB Living Lab prövas bland annat nya idéer om hur en energioptimal tvättstuga skulle kunna utformas.

– Ambitionen är att i framtiden kunna tvätta utan vatten. Redan i dag finns ett antal sådana koncepttvättmaskiner som ännu inte är satta i produktion, tillägger tvättstugeexpert Roland Johansson.