På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Så belastar föreningen miljön

Genom framförallt energianvändning, vattenförbrukning, avfall och inköp
av tjänster är bostadsrättsföreningarnas miljöbelastning stor. Ett första
steg mot en klimatsmartare förening är att se över hur boendet belastar miljön.
Illustration: Andreas Bennwik

Energi

All energianvändning genererar i olika grad klimatpåverkan och kärnbränsleavfall samt påverkar biologisk mångfald. El i bostadshus produceras med vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biobränslen och även fossila bränslen. Fjärrvärmen påverkar också utifrån vilken mix av bränslen som används lokalt. Detta är en god anledning till att ta miljöansvar och minska energianvändningen. Fjärrvärmens klimatpåverkan går att ta reda på från fjärrvärmebolaget eller svensk Fjärrvärme. Information om elens påverkan går att få från er elleverantör eller er HSB-­förening. Tvättstugan är ofta en förbisedd elslukare. HSB­-föreningar som ansluter sig till HSBs klimatavtal får mål att arbeta mot och kunskap om sin klimatpåverkan. Energioptimering är avgörande för att nå målen.

Rivningsavfall

Särskild hänsyn till miljö och arbetsmiljö bör tas när det gäller rivningsavfall. Detta för att undvika att farliga ämnen läcker ut i luft, vatten och mark. Vid rivning av fastighetsdelar, exempelvis vid stambyte, är materialinventering ett första nödvändigt steg. Entreprenörer ska följa gällande lagstiftning och branschriktlinjer.

Avlopp

Avloppsvatten kan vara spillvatten eller dagvatten. Spillvatten från disk, toaletter och dusch passerar alltid reningsverk innan det släpps ut i hav och vattendrag. Miljövänliga diskmedel, hygienprodukter och dylikt underlättar reningen. Kemikalier för exempelvis propplösning eller andra ändamål försvårar avloppsrening och belastar miljön. Även antibakteriella ämnen som finns i kläder och skor påverkar reningsprocessen negativt. Regn­ och smältvatten från tak, vägar och asfalterade ytor kan i äldre områden belasta avloppsledningar, reningsverk och närmiljö och kan resultera i översvämning i källare och liknande utrymmen. Alternativa arrangemang där dagvattnet infiltreras i marken avlastar avloppssystemet. Rör och ränndalsplattor kan bidra till positiva miljöeffekter som fågelbad och dammar i fastighetens utemiljö.

Hushållsavfall

Hushållsavfall påverkar miljön genom att det måste förbrännas. Ibland innehåller det farligt avfall som sedan ger farlig aska. Återanvändning av prylar, minskad mängd matavfall och källsortering av förpackningar är nyckelfaktorer för att minska miljöpåverkan. Utsortering av matavfall bidrar också till produktion av biogas för drivmedel. Information och utsortering av farligt avfall som färg, batterier, lampor och småel är mycket viktigt.

Inköp och upphandling

Det här kan handla om allt från tvättstugeutrustning och byggvaror till inköp av förvaltningstjänster och underhåll.

– Det är bra att satsa på miljömärkta varor och att försäkra sig om att entreprenörer och andra som föreningen köper tjänster av har ett genomtänkt miljöledningsarbete. Styrelsen kan till exempel kräva att en byggentreprenör använder Byggvarubedömningen för miljöbedömning av byggvaror. Detta för att minimera risken för framtida överraskningar som PCB och asbest, säger HSBs miljö­ och hållbarhetschef Magnus Ulaner.

– Genom att ställa miljökrav när föreningen upphandlar entreprenörer kan ni minska er indirekta miljöpåverkan.

Information till de boende ger i sig ingen minskad miljöbelastning, men det är oerhört viktigt för att ”få med alla på tåget”. Brist på information minskar sannolikheten att de boende agerar klimatsmart.

HSBs klimatmål

En del i HSBs klimatmål är att halvera koldioxidutsläppen till hundraårsjubileet 2023. En förutsättning för att uppnå det är att alla bostadsrättsföreningar ansluter sig till HSBs klimatavtal. Ni kan dessutom ta hjälp av HSB för en inventering av den egna bostadsrättsföreningens miljöpåverkan.


Magnus Ulaner miljö- och hållbarhetschef HSB berättar hur man personligen kan undvika farliga ämnen i sin vardag?

Det är inte ett problem som kan lösas av oss som konsumenter, utan med lagstiftning och samhälleliga styrmedel. EUs kemikalielagstiftning behöver öka takten på kandidat-förteckningen för prioriterade ämnen. Men det är viktigt att vi konsumerar smart.

Du kan:

 • Köpa ekologisk frukt och grönsaker.
 • Undvika konservburkar som kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A.
 •  Köpa miljömärkta hushållsprodukter och kläder.
 • Köpa leksaker i obehandlat trä och undvika leksaker som luktar parfym eller plast.
 • Köpa begagnade möbler och second handkläder.
 • Undvika plastgolv, särskilt PVC-golv. Satsa på golv av linoleum, svenskt trä, kakel, terrakotta, mosaik eller sten.
 • Tvätta kläder och andra textilier innan de används.
 • Fråga efter miljömärkt kosmetika hudkrämer.