På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Nya regler för källsortering

År 2025 vill regeringen att huvuddelen av allt förpackningsavfall och returpapper ska källsorteras nära bostadsfastigheter. Även om ansvaret för hämtningen ska ligga på producenterna, kommer det att krävas en del insatser från fastighetsägarna.

I snart 25 år har vi i Sverige haft ett producentansvar vad gäller insamling av förpackningsavfall och tidningar. De gröna containrarna i tätorterna har gjort det möjligt för konsumenter att källsortera förpackningsavfall och returpapper. Sedan dess har även många fastigheter utrustats med källsorteringsutrymmen där hämtningen bekostas av fastighetsägarna själva. Nu vill regeringen att den fastighetsnära källsorteringen ska bli norm och att producenterna ska bekosta all hämtning, något som välkomnas av HSB.

Regeringen har beslutat att mellan januari 2021 och mars 2025 ska hushållens förpackningsavfall (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) och returpapper källsorteras och transporteras bort från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter och efter april 2025 ska hushållens förpackningsavfall och returpapper källsorteras och transporteras bort från alla bostadsfastigheter. En fastighetsägare ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper och får endast avböja borttransport från fastigheten om det är olämpligt med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

– Vi kommer att bevaka praxisutvecklingen vad gäller vid vilka omständigheter som borttransport kan anses olämpliga, säger HSBs miljöchef Magnus Ulaner.

Även om kostnaden för hämtningen ska falla på producenterna, kommer det ändå att uppstå utgifter för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. För äldre fastigheter i städer kan det av utrymmesskäl vara svårt att inrätta källsorteringsutrymmen.

Regeringen har även beslutat att ställa krav på kommunerna att senast 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushållen. Regeringen ger även ett uppdrag till Naturvårdsverket att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen har genomförts och vilka effekter som den har bidragit till. I uppföljningen, som ska redovisas vid utgången av år 2021, ska det även ingå en redovisning av hur kostnaderna för utbyggnaden har påverkat samhället i stort.

– Vi kommer att delta i Naturvårdsverkets arbete med denna uppföljning för att säkerställa att bostadsrättsföreningars intressen tas tillvara, säger Magnus Ulaner.

Fakta: Förpackningar och returpapper

Med förpackning avses en produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller  presentera en vara eller för att användas för  att leverera eller på annat sätt hantera en  vara. Förpackningar kan vara tillverkade av till exempel papper, plast, metall, trä eller glas. Konservburkar, plastpåsar, pappkartonger och glasflaskor är exempel på förpackningar. Oavsett vilket material som förpackningen är till­verkad av omfattas den av producentansvaret, vilket bland annat innebär att producenterna ansvarar för att förpackningar som säljs i Sverige samlas in för återvinning.

Även tidningar (returpapper) omfattas av ett producentansvar.