På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

Nya regler för källsortering

År 2025 vill regeringen att huvuddelen av allt förpackningsavfall och returpapper ska källsorteras nära bostadsfastigheter. Även om ansvaret för hämtningen ska ligga på producenterna, kommer det att krävas en del insatser från fastighetsägarna.

I snart 25 år har vi i Sverige haft ett producentansvar vad gäller insamling av förpackningsavfall och tidningar. De gröna containrarna i tätorterna har gjort det möjligt för konsumenter att källsortera förpackningsavfall och returpapper. Sedan dess har även många fastigheter utrustats med källsorteringsutrymmen där hämtningen bekostas av fastighetsägarna själva. Nu vill regeringen att den fastighetsnära källsorteringen ska bli norm och att producenterna ska bekosta all hämtning, något som välkomnas av HSB.

Regeringen har beslutat att mellan januari 2021 och mars 2025 ska hushållens förpackningsavfall (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) och returpapper källsorteras och transporteras bort från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter och efter april 2025 ska hushållens förpackningsavfall och returpapper källsorteras och transporteras bort från alla bostadsfastigheter. En fastighetsägare ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper och får endast avböja borttransport från fastigheten om det är olämpligt med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

– Vi kommer att bevaka praxisutvecklingen vad gäller vid vilka omständigheter som borttransport kan anses olämpliga, säger HSBs miljöchef Magnus Ulaner.

Även om kostnaden för hämtningen ska falla på producenterna, kommer det ändå att uppstå utgifter för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. För äldre fastigheter i städer kan det av utrymmesskäl vara svårt att inrätta källsorteringsutrymmen.

Regeringen har även beslutat att ställa krav på kommunerna att senast 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushållen. Regeringen ger även ett uppdrag till Naturvårdsverket att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen har genomförts och vilka effekter som den har bidragit till. I uppföljningen, som ska redovisas vid utgången av år 2021, ska det även ingå en redovisning av hur kostnaderna för utbyggnaden har påverkat samhället i stort.

– Vi kommer att delta i Naturvårdsverkets arbete med denna uppföljning för att säkerställa att bostadsrättsföreningars intressen tas tillvara, säger Magnus Ulaner.

Fakta: Förpackningar och returpapper

Med förpackning avses en produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller  presentera en vara eller för att användas för  att leverera eller på annat sätt hantera en  vara. Förpackningar kan vara tillverkade av till exempel papper, plast, metall, trä eller glas. Konservburkar, plastpåsar, pappkartonger och glasflaskor är exempel på förpackningar. Oavsett vilket material som förpackningen är till­verkad av omfattas den av producentansvaret, vilket bland annat innebär att producenterna ansvarar för att förpackningar som säljs i Sverige samlas in för återvinning.

Även tidningar (returpapper) omfattas av ett producentansvar.