På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

När grannarna stör - vad säger lagen?

Grannar som väsnas kan vara ett stort problem när man bor i ett flerfamiljshus. Men det är skillnad på vardagliga ljud och systematiska störningar. Här reder HSB ut begreppen.

Störning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störningar är till exempel ljud och lukter som kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar boendemiljön till den grad att de inte ska behöva tålas.

Hög musik, skrik och bråk som är ofta återkommande är störningar. Normala levnadsljud som lekande barn, dammsugning och tv-ljud är en naturlig del av livet och anses inte vara störningar. Sådana ljud får man därför acceptera. Detsamma gäller enstaka fester eller andra tillfälliga störningar.

Vad gäller för mig som bostadsrättshavare?

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att du inte utsätter omgivningen för störningar. Du ska göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Ofta har föreningen antagit ordningsregler som bostadsrättshavarna måste följa. Ordningsreglerna ska vara rimliga och följa ortens sed.

Vad kan jag göra om jag blir störd?

Börja, om det är möjligt, med att ta kontakt med den som du anser stör. Tala om att du blir störd och försök att hitta en gemensam lösning på problemet.

Om det inte hjälper?

Om störningarna forsätter så ska du ta kontakt med föreningens styrelse. Det underlättar för styrelsen om du kan lämna in en redogörelse med beskrivning av störningen samt dag och tidpunkt när störningarna förekommit. Om störningarna inte skäligen bör tålas ska föreningen vidta åtgärder så att störningarna upphör. Styrelsen kan, om de tycker att det är lämpligt, i första hand försöka finna en lösning i samförstånd genom t ex samtal med berörda personer. Om störningarna inte upphör ska föreningen skicka en anmodan om att vidta rättelse till den som stör med uppmaning att störningarna måste upphöra. Vid vissa särskilt allvarliga störningar såsom till exempel våld, hot om våld eller mordbrand gäller delvis andra regler.

Kan jag klaga anonymt?

För att föreningen ska kunna driva ett ärende om störningar vidare till domstol krävs att föreningen kan bevisa störningarna. Det vanligaste sättet att bevisa störningar är genom vittnesmål från dem som blir störda. Anonyma klagomål är därför inte till någon hjälp för föreningen.

Vad händer sen?

Om störningarna inte upphör, trots eventuella åtgärder och anmaning om rättelse, kan föreningen säga upp den som stör till avflyttning. Om den som stör inte accepterar uppsägningen kan föreningen få uppsägningen prövad i tingsrätten. Om tingsrätten tycker att störningarna är så allvarliga att grannarna inte ska behöva tåla dem förlorar den som stör nyttjanderätten till sin bostadsrätt. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.